Liquid Based Cytology

Exkluzívny prieskum

Pocity a postoje žien ku gynekologickým prehliadkam a rakovine krčka maternice

Zisťovali sme správanie a postoje slovenských žien v oblasti gynekologických prehliadok – bežných i preventívnych. Konkrétne:
  • kritériá žien pri výbere gynekológa, najdôležitejšie atribúty, miera spokojnosti a dôveryhodnosti
  • úroveň informovanosti pri vyšetreniach na včasný záchyt rakoviny krčka maternice, znalosti odberu cytológie a znalosti najmodernejšej metódy vyšetrenia – LBC cytológie

Copyright © 2021 LBC. Všetky práva vyhradené.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.       Ochrana osobných údajov