Mojím zaškrtnutím osobitného políčka (checkbox s odkazom na tento dokument) na stránke www.zenskeveci.com v rámci registrácie mojej emailovej adresy pre účely zasielania newslettera súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (v rozsahu emailová adresa) v informačnom systéme prevádzkovanom spoločnosťou Medirex Servis, s.r.o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 943 076, pre účel zasielania newslettra podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté výlučne ďalším spoločnostiam v skupine MEDIREX GROUP, nebudú však zverejňované ani prenášané mimo krajín EÚ.

Zároveň podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas, aby mi bol elektronicky zasielaný predmetný newsletter.

Súhlasy poskytujem na dobu neurčitú odo dňa udelenia tohto súhlasu. Súhlasy možno kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na adresu zenskeveci@medirexgroup.sk. Na základe písomnej žiadosti môžem tiež od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj blokovanie mojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov