Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: Ing. Mária Sucháňová

V rokoch 2000 až 2005 študovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave odbor biochémia, mikrobiológia a biomedicínske inžinierstvo a štúdium ukončila získaním titulu Ing. V nasledujúcich dvoch rokoch bola na tejto fakulte internou doktorandkou. V rokoch 2013 až 2016 absolvovala postgraduálne vzdelávanie v odbore laboratórna medicína.
Prvé praktické skúsenosti nadobudla v Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. V Medirexe začínala v roku 2007 na pozícii laboratórna diagnostička na oddelení klinickej biochémie. Po návrate z materskej dovolenky v roku 2011 nastúpila na oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie. Od roku 2016 je manažérkou tohto oddelenia pre západné Slovensko.