Pre dospelé ženy je najúčinnejšia kombinácia očkovania a prevencie. Ale aj tu je naša štatistika nemilosrdná: Drvivá väčšina prípadov rakoviny krčka maternice sa diagnostikuje až vtedy, keď sa objavia prvé príznaky rakovinového ochorenia, s ktorými ide žena za svojím gynekológom. To už môže byť ale neskoro.

Pre rakovinu krčka maternice sú primárne dva typy testov, ktoré dnes používajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: test Pap a/alebo HPV test. Väčšina nádorov krčka maternice sa vyskytuje u žien, ktoré prevenciu zanedbali. Dôvodom, pre ktorý mnoho žien vyšetrenie odkladá, bývajú aj obavy z výsledkov.

Skríning je vyhľadávanie skorých štádií ochorenia, ktoré ešte nemajú klinické príznaky (teda choroba ešte neprepukla). Skríningové testy môžu pomôcť identifikovať tých, ktorým hrozí riziko vzniku niektorých typov rakoviny.

Organizovaný skríning karcinómu krčka maternice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pozýva ženy na preventívne cytologické vyšetrenie.

V súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza organizovaný pozývací cytologický skríning (vykonanie Pap testu) ako súčasť aktívnej prevencie. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie (Pap test) sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negatívneho nálezu sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne. Žena dostane zo zdravotnej poisťovne pozvánku do ambulancie k jej vlastnému zmluvnému praktickému gynekológovi. Ak žena nemá zmluvného praktického gynekológa, môže navštíviť najbližšiu gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska, alebo sa môže informovať vo svojej zdravotnej poisťovni.

Rutinný skríning rakoviny krčka maternice je jedným z najdôležitejších krokov v prevencii, kedy je možné zistiť, či je žena v riziku. Znižovať riziko je možné používaním kondómov počas pohlavného styku a obmedzením počtu sexuálnych partnerov, rovnako aj abstinenciou fajčenia. Dôležité je aj podporovať imunitu, nestresovať sa, nefajčiť, dodržiavať princípy zdravého životného štýlu. Aj napriek tomu, že žena už podstúpila očkovanie proti HPV, je skríning stále dôležitý, pretože vakcína nechráni proti všetkým vysokorizikovým druhom HPV.2

Na cytologické vyšetrenie majú však nárok všetky ženy po dovŕšení 18. roku veku alebo po prvom tehotenstve, pričom prvé dva roky sa robí vyšetrenie oba roky po sebe. Ak sú obe vyšetrenia v poriadku, stačí cytológiu opakovať až po troch rokoch. Ak sa však objavia čo i len minimálne zmeny, opakuje sa vyšetrenie každý rok, prípadne aj skôr (už po troch až šiestich mesiacoch), ak to vyžaduje charakter zmien v bunkách, alebo ak nebolo možné test z odobratej vzorky urobiť dostatočne spoľahlivo (napr. znečistenie vzorky hlienom, krvou).2

Skríningové testy:

Pap test a HPV DNA test2

Laboratóriá na Slovensku tradične vykonávajú Pap test (cytologické vyšetrenie). Ním hľadajú znaky abnormálnych buniek na krčku maternice, ktoré by mohli viesť k rakovine krčka maternice.

HPV DNA test naopak zisťuje, či žena vôbec má infekciu vysoko rizikovým vírusom HPV, ktorá ju vystavuje riziku vzniku abnormálnych buniek a rakovine krčka maternice. Poznatok, či je žena pozitívna na HPV, a na aký typ, umožní jej lekárovi určiť ďalšie kroky v jej liečbe alebo prevencii.

Frekvenciu a typ skríningových testov určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe veku ženy, jej zdravotného stavu a systému zdravotnej starostlivosti.

 

Pap test:2

  • používa sa vo svete takmer 80 rokov,
  • hľadá abnormálne bunky rastúce na krčku maternice, ktoré môžu poukazovať na skoré príznaky rakoviny,
  • vzorku z krčka maternice vyšetruje v laboratóriu pod mikroskopom vyškolený odborník,
  • hľadá zmeny v bunkách predtým, ako sa vyvinú na rakovinu,
  • štúdie ukázali, že až 1 z 3 žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice mala napriek tomu normálny výsledok Pap testu.2,3

Cytológia  steru z krčka maternice môže teda vykazovať falošnú negativitu u žien, kde sa už vyvíja karcinóm krčka maternice!!!

 

HPV DNA test2

  • odhaľuje DNA vysokorizikového ľudského papilomavírusu (HPV) v infekčnom štádiu,
  • vzorka z krčka maternice sa testuje na automatizovanom zariadení pomocou molekulárnej technológie,
  • hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice,
  • môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice.

Štandardne vykonávané vyšetrenie onkologickou cytológiou, resp. Pap testom, dokázateľne nemá takú citlivosť ako moderné HPV testovacie metódy!

Na prevenciu širokej populácie žien by teda bolo aj podľa vedeckých dôkazov vhodné zvoliť najmodernejší spôsob skríningu, ktorý dáva najväčšiu šancu na zistenie skorých štádií rakoviny, dokáže tiež odhaliť i prítomnosť vysokorizikových HPV a teda i odhaliť riziko vzniku nádorového ochorenia!  Je čas na zmenu skríningových metód.

Pozitívny výsledok testu HPV DNA neznamená, že žena má rakovinu krčka maternice alebo že sa u nej ešte len vyvinie. Väčšina infekcií HPV je prechodná a je potrebné ďalšie testovanie, aby sa zistilo, ktoré ženy potrebujú ďalší zákrok.4

Negatívny výsledok testu na vysokorizikové HPV uisťuje ženu, že má veľmi nízke riziko vzniku rakoviny krčka maternice a že je v bezpečí až do ďalšieho vyšetrenia.4

Pozitívny vysokorizikový výsledok HPV umožňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytnúť vhodné následné testovanie a ošetrenie podľa potreby.4

 

Zdroj:
1. www.mamejednadruhu.sk.
2. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
3. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
4. hpv16and18.com

Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme Corp. SK-GSL-00084. Foto: Shutterstock

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Sme originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už 25 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Vďaka tomu, že sme súčasťou globálnej siete, máme prístup k celosvetovej infraštruktúre inovácií, na ktorých je založené naše know-how. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva v zodpovednom prístupe k prevencii. VACC-1276507-0000