V zásade platí, že osobu oslovujeme najdôležitejším titulom alebo postavením. Teda ak sa stretávame napríklad s prof. MUDr. Jánom Kováčom, oslovíme ho pán profesor Kováč. Rovnako nebudeme používať na oslovenie oba jeho tituly, NIE pán profesor doktor Kováč.

Na to, aby sme vedeli správne určiť, ktorý titul je dôležitejší, musíme poznať postupnosť aspoň tých najčastejšie používaných titulov (od najváženejšieho po titul 1. stupňa vysokoškolského vzdelania): profesor – docent – doktor – inžinier/magister – bakalár.

Iná situácia nastane, ak sa stretneme napríklad s riaditeľom nemocnice. Prednosť pred titulom dostane funkcia, ktorú má, teda pán riaditeľ. Rovnakým prípadom je starosta, primátor, poslanec, minister, prezident, viceprezident a podobne.

Po dosiahnutí titulu 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister a inžinier) sa predchádzajúci dosiahnutý titul Bc. už pred menom neuvádza. Kompletne ho nahradia tituly Mgr. alebo Ing.

Pri oslovení ženy, ktorá má vysokoškolský titul, používame oslovenie pani bez ohľadu na jej rodinný stav, teda pani profesorka, pani docentka, pani inžinierka, pani bakalárka. Oslovenie slečna inžinierka je NEPRÍPUSTNÉ.

Magistra pracuje v lekárni

Občas sa problematické javí oslovenie ženy s titulom magister (Mgr.). Správny tvar je pani magisterka, ktorý sa často nevhodne zamieňa s oslovením pani magistra. Oslovenie magistra je pozostatkom staršieho akademického titulu absolventa farmaceutického štúdia (lekárnika) – PhMr. S oslovením pani magistra sa preto veľmi často stretneme v lekárni pri oslovení absolventiek farmácie, čiže lekárničiek.

V dnešnej dobe však už aj ony získavajú po ukončení farmaceutického štúdia titul Mgr. A rovnako aj ich môžeme oslovovať pani magisterky, hoci v tomto jednom prípade je aj oslovenie pani magistra prípustné.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 3.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi