Human papillomavirus (HPV) v slovenčine ľuský papilomavírus je jediný onkogénny vírus, proti ktorému existuje účinná prevencia – očkovanie.1

VAKCÍNA PROTI RAKOVINE je unikátnym posunom v preventívnej starostlivosti:

  • 1982: preukázaná spojitosť medzi HPV a rozvojom karcinómu krčka maternice
  • 2006: predstavená vakcína proti HPV infekcii (typy 6, 11, 16, 18)
  • 2008: prof. Harald zur Hausen dostal za objav spojitosti medzi HPV a rakovinou krčka maternice Nobelovu cenu za medicínu

V súčasnosti je známych viac ako 150 druhov HPV vírusu, a z nich HPV 31, 33, 45, 52, 58 spôsobujú okolo 20 percent prípadov rakoviny krčka maternice, HPV 16 a 18 sú zodpovedné až za 70 percent prípadov.2

Aj keď je preukázané, že vakcína najlepšie účinkuje pri očkovaní v mladom veku, je preukázané, že aj očkovanie dospelých žien a mužov má svoj význam. Medzinárodné gynekologické a imunologické spoločnosti  odporúčajú zaočkovať aj osoby, ktoré prekonali HPV infekciu alebo podstúpili napríklad gynekologický zákrok napríklad konizáciu krčka maternice z dôvodu HPV infekcie, aby sa predišlo ďalším HPV infekciám a následným rakovinám.

Okrem rakoviny krčka maternice sa HPV infekcia môže podieľať aj na rakovine penisu, vagíny, konečníka, vulvy, ústnej dutiny a nosohltanu. Proti HPV vírusu by sa mali očkovať ženy aj muži.Výskyt karcinómov spojených s HPV totiž u nás narastá, u mužov i žien.2

Prečo by sa proti HPV vírusu mali očkovať ženy aj muži?

  • Obe pohlavia sú významne zaťažené chorobnosťou na karcinómy súvisiace s HPV.
  • Ich výskyt narastá u mužov i žien.
  • Bez vakcinácie mužov nie je reálna eliminácia rakoviny krčka maternice.
  • HPV vakcinácia preukázala účinnosť voči určitým ochoreniam súvisiacim s HPV u oboch pohlaví.
  • Okrem skríningu karcinómu krčka maternice neexistujú štandardné skríningové programy na detekciu iných nádorových ochorení súvisiacich s HPV u mužov aj žien.

Kým v iných krajinách je zaočkovanosť tínedžerov vysoká3 (v Austrálii je proti HPV zaočkovaných 86% dievčat a 81% chlapcov, od roku od roku 2018 sa očkuje výlučne deväťvalentnou vakcínou, v Nemecku 53% dievčat vo veku 14 – 17 rokov, v Maďarsku 80 percent dievčat vo veku 12-13 rokov), v Českej republike je zaočkovaných viac ako 65% dievčat a viac ako 30% chlapcov.

Vysoká miera začkovanosti viedla k výraznej miere zníženia počtu infekcií súvisiacich s HPV a s ňou súvisiacich ochorení  (90% HPV infekcie, 90% genitálnych bradavíc, 45 %predrakovinových zmien nízkeho stupňa, 85 % predrakovinových zmien vysokého stupňa) U žien vakcinovaných aspoň jednou dávkou deväťvalentnej vakcíny sa ukázalo významné zníženie výskytu predrakovinových zmien nízkeho (60%) aj vysokého stupňa (80%).

V krajinách kde je dôsledná moderná prevencia rakoviny krčka maternice spolu s včasným očkovaním  tínedžerov proti HPV sa znížil jej výskyt až o 80 percent. Na Slovensku zatiaľ nie!

 

Možnosti očkovania

Na Slovensku sú v súčasnosti dostupné dve vakcíny, očkovanie proti HPV sú odporúčané od januára 2019:

  • Dvojvalentná vakcína je pre deti v 13.roku života plne hradená zo zdravotného poistenia a sú v nej obsiahnuté 2 typy ľudského papilomavírusu (HPV typy 16 a 18). Lacnejšia, plne preplácaná 2-valentná vakcína pokrýva iba 47% HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku.
  • Deväťvalentná vakcína obsahuje 9 najbežnejších typov HPV, ktoré spôsobujú anogenitálne rakoviny a genitálne bradavice. Je to jediná priama najširšia ochrana pred HPV infekciami, pokrýva 77 % HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku. Deti v 13.roku života majú vakcínu čiastočne hradenú zo zdravotného poistenia.4

Očkovanie nie je náhradou rutinného cervikálneho skríningu, ženy majú absolvovat‘ skríning aj ked‘ sú očkované. Keďže žiadna očkovacia látka nie je 100% účinná a vakcína Gardasil 9 nezabezpečuje ochranu proti každému typu HPV alebo proti existujúcim HPV infekciám, je nutné preto absolvovať pravidelné gynekologické prehliadky.

 

Zdroj:
1. Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
2. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
3. www.gardasil9.sk
4. Kategorizácia liekov MZ SR

Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme Corp. SK-GSL-00084. Foto: Shutterstock

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Sme originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už 25 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Vďaka tomu, že sme súčasťou globálnej siete, máme prístup k celosvetovej infraštruktúre inovácií, na ktorých je založené naše know-how. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva v zodpovednom prístupe k prevencii. VACC-1276507-0000