Ľudský papilomavírus (HPV) je veľmi bežný vírus, ktorý sa prenáša kožou alebo pohlavným kontaktom. Ľudské papilomavírusy sa vyskytujú nielen v oblasti genitálií a análneho otvoru, ale aj v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku. Vírusy sa do tejto oblasti môžu dostať napríklad pri pôrode alebo vďaka v populácii stále obľúbenejšiemu orálnemu sexu. Aj úzke spolužitie s infikovanou osobou, napríklad použitie rovnakého uteráka, môže byť rizikové.1

HPV sa prenáša najmä pohlavným stykom a počas svojho života sa s ním opakovane stretne až 80 % sexuálne aktívnej populácie. Týka sa to rovnako žien, ako aj mužov. V prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho alebo smrteľného ochorenia.2

S infekciou HPV sa do svojej päťdesiatky stretne až osem z desiatich žien. Rôzne typy HPV sú pôvodcom viacerých vážnych ochorení, akým je aj rakovina krčka maternice.3

Bolo identifikovaných viac ako 150 typov HPV.4  Len niektoré z nich však môžu spôsobovať zdravotné problémy, ako sú genitálne bradavice a rakovina. V súvislosti s HPV prudko stúpa aj množstvo prípadov vzniku rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré úzko súvisia so zmenou v sexuálnom správaní, teda počtom sexuálnych partnerov a obľubou orálneho sexu.

HPV vírusy sa delia do dvoch základných skupín podľa ich onkogénneho potenciálu (schopnosti spôsobiť rakovinové zmeny):5

Vysoko rizikové HPV (označované skratkou hr HPV –  high risk HPV)6

  • Skupina 14 genotypov
  • Schopné vyvolať nádorové zmeny (epitel kože alebo sliznice orofaryngeálnej a anogenitálnej oblasti)
  • Zodpovedné za vznik karcinómu krčka maternice

Dva vysoko rizikové typy HPV16 a HPV18 spôsobujú až 70 % prípadov rakoviny krčka maternice.6 Ostatné hr HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) spôsobujú zvyšných 30 percent prípadov rakoviny krčka maternice.

Aké riziko majú jednotlivé vysokorizikové typy HPV?

Pozitívny nález hr HPV16:
U 1 zo 4 žien zistené prednádorové zmeny krčka maternice

Pozitívny nález hr HPV18:
U 1 z 8 žien zistené prednádorové zmeny krčka maternice

Pozitívny nález ďalších 12 typov hr HPV:
U 1 z 19 žien zistené prednádorové zmeny krčka maternice

 

Nízko rizikové HPV (označované skratkou lr HPV –  low risk HPV)7

  • Najmä HPV6, 11, 40, 42, 43
  • Spôsobujú genitálne bradavice a laryngeálne papilómy
  • HPV6 a HPV11 sú príčinou až 90 % prípadov genitálnych bradavíc

 

Zdroj:
1.Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
2. S MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
3. Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
4. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
5. Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626. 6. CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL.
6. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683. 7. Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197

Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme Corp. SK-GSL-00084. Foto: Shutterstock

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Sme originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už 25 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Vďaka tomu, že sme súčasťou globálnej siete, máme prístup k celosvetovej infraštruktúre inovácií, na ktorých je založené naše know-how. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva v zodpovednom prístupe k prevencii. VACC-1276507-0000