Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Anna Stecová, CSc.

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 získala doktorát na Univerzite Komenského v odbore lekárska biochémia a molekulová biológia. Začínala ako lekárka oddelenia klinickej biochémie NsP ak. L. Dérera v Bratislave. Dva roky pôsobila v zahraničí, kde viedla oddelenie laboratórnej diagnostiky v nemocnici Mers El Kebir v meste Oran v Alžírsku. Ďalšie profesionálne skúsenosti získala ako odborná asistentka Katedry klinickej biochémie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave a od roku 1991 ako primárka oddelenia klinickej biochémie FN v Bratislave. V roku 2005 sa stala manažérkou laboratórnej diagnostiky v Medirexe, kde vedie prevádzku najväčšieho laboratória v strednej Európe a odborne sa venuje veľkému tímu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Je členkou vedeckých výborov medzinárodných kongresov klinickej biochémie a takisto členkou vedeckých rád odborných lekárskych časopisov. Má skúsenosti spojené s prácou v komisiách Európskej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (IFCC). Popri zamestnaní sa venuje aj lektorskej, prednáškovej, konzultačnej či publikačnej činnosti. Je autorkou 50 odborných publikácií. Hovorí aktívne anglickým a francúzskym jazykom.