Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.

Absolvovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo, získala špecializáciu z klinickej biochémie aj vnútorného lekárstva. Od 1. januára 2015 je zástupcom medicínskeho riaditeľa Medirex, a. s. pre východné Slovensko, a zároveň manažérom klinickej biochémie Medirex, a. s. pre východné Slovensko. V rámci výučbovej základne zabezpečuje vyučovanie klinickej biochémie pre študentov 5.ročníka LF UPJŠ.