Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Jitka Račická, MSc., MPH

Študovala na LF UK v Bratislave, kde ukončila štúdium v roku 1992. Okrem atestácie zo všeobecného lekárstva má atestáciu z posudkového lekárstva. Zároveň ukončila postgraduálne štúdiá v oblasti manažmentu a riadenia zdravotníctva MSc. a MPH (master of science, master of public healthy). Tak ako každý lekár, sa sústavne vzdeláva, aby mohla v praxi aplikovať najnovšie poznatky v oblasti všeobecného lekárstva pre dospelých.
Dvadsať rokov sa venovala diagnostike a liečbe metabolických ochorení, riešeniu problémov s nadváhou a tým spojených somatických prejavov. Po presťahovaní sa na Záhorie v roku 2015 začala pracovať ako všeobecná lekárka v Nemocnici Malacky.
Výhodou ošetrovania pacientov u MUDr. Račickej je v tom, že vie zabezpečiť vyšetrenia „pod jednou strechou“ vo viac ako 40 špecializovaných ambulanciách v poliklinike Nemocnice Malacky, vrátane diagnostiky na RTG oddelení. Ponúka tiež možnosť objednania sa pacientov na presný termín bez poplatku.
MUDr. Račická je vždy pripravená poskytnúť aj radu z oblasti sociálneho (posudkového lekárstva).