Mať či nemať všeobecného lekára? To je otázka

Praktický, obvodný alebo všeobecný lekár pre dospelých poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť dospelým. Mať všeobecného lekára nie je zákonom stanovená povinnosť. Ak ho však nemáte, neuzavreli ste teda dohodu o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti so žiadnym poskytovateľom, vystavujete sa veľkému riziku. Bude vám totiž poskytovaná len zdravotná starostlivosť v rámci Ambulantnej pohotovostnej služby alebo neodkladná zdravotná starostlivosť v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu ohrozujúcej život v rámci Ústavnej pohotovostnej služby.

 

PN-ku bez všeobecného lekára nedostanete. A čo recept?

Ak svojho všeobecného lekára nemáte, nemá vám kto vystaviť „PN-ku“ ani sledovať vývoj ochorenia. Nerozvinie sa diagnostika vášho ochorenia či prípadná rehabilitácia. V rámci diferenciálnej diagnostiky sa nedajú sledovať súvisiace patologické stavy spojené s ochorením. Nie je možné vypísať vám žiadosť na kúpeľnú liečbu či potvrdiť preventívnu prehliadku, ktorú dnes zamestnávateľ už automaticky vyžaduje. Jedná sa o mnoho ďalších náležitostí, ktoré nemôžete vybaviť, z najdôležitejších spomenieme predpisovanie chronickej terapie, čiže receptov.

Všeobecného lekára môžete vymeniť pri zmene miesta výkonu práce či bydliska. Ako často?

Práve z už spomenutých dôvodov je vhodné mať obvodného lekára v mieste, kde práve pracujete a dlhodobejšie bývate. Pracovať napríklad v Malackách a všeobecného lekára mať v Humennom je maximálne nepraktické. Zmeniť ho môžete každých 6 mesiacov. Nemajte preto strach, že nebude možné vrátiť sa k lekárovi, od ktorého ste si zdravotnú dokumentáciu vzali.

 

Obvodný lekár vás nemôže odmietnuť

Všeobecný lekár nemôže pacientovi zo svojho zdravotného obvodu odmietnuť uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že by prekročil únosné pracovné zaťaženie. Jednoducho povedané, nemôže vás „nezobrať“.

 

Zákon vám starostlivosť garantuje, vybrať si však môžete slobodne

Zákon o zdravotnej starostlivosti garantuje, že každý občan bude mať zabezpečenú všeobecnú ambulantnú starostlivosť v mieste svojho bydliska. Naďalej však platí, že slobodná voľba lekára zostáva zachovaná. Ak s tým všeobecný lekár mimo vášho obvodu, ktorého ste si vybrali, súhlasí.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

MUDr. Jitka Račická, MSc., MPH
Všetky články autora
Študovala na LF UK v Bratislave, kde ukončila štúdium v roku 1992. Okrem atestácie zo všeobecného lekárstva má atestáciu z posudkového lekárstva. Zároveň ukončila postgraduálne štúdiá v oblasti manažmentu a riadenia zdravotníctva MSc. a MPH (master of science, master of public healthy). Tak ako každý lekár, sa sústavne vzdeláva, aby mohla v praxi aplikovať najnovšie poznatky v oblasti všeobecného lekárstva pre dospelých. Dvadsať rokov sa venovala diagnostike a liečbe metabolických ochorení, riešeniu problémov s nadváhou a tým spojených somatických prejavov. Po presťahovaní sa na Záhorie v roku 2015 začala pracovať ako všeobecná lekárka v Nemocnici Malacky. Výhodou ošetrovania pacientov u MUDr. Račickej je v tom, že vie zabezpečiť vyšetrenia „pod jednou strechou“ vo viac ako 40 špecializovaných ambulanciách v poliklinike Nemocnice Malacky, vrátane diagnostiky na RTG oddelení. Ponúka tiež možnosť objednania sa pacientov na presný termín bez poplatku. MUDr. Račická je vždy pripravená poskytnúť aj radu z oblasti sociálneho (posudkového lekárstva).