Mnohé ženy majú z mamografického vyšetrenia obavy z dôvodu, že im skôr ublíži ako pomôže? O aké vyšetrenie ide, v čom spočíva a aké diagnózy sa ním sledujú?

Mamografické vyšetrenie sa používa na vyšetrenie prsníkov s nízkymi dávkami röntgenového ionizujúceho žiarenia. Rozlišujeme preventívnu a diagnostickú mamografiu. Tá diagnostická sa používa pri zistení ťažkostí, napríklad hrčky. Preventívne vyšetrenie sa robí u žien, ktoré nemajú žiadne ťažkosti, z dôvodu vylúčenia alebo záchytu ložiskovej lézie v prsníku, s následným stanovením, či sa jedná o benígnu – dobrú alebo malígnu – zlú léziu.

Mamografia je jediné vhodné vyšetrenie na záchyt včasnej rakoviny prsníka, pretože dokáže zachytiť  mikrokalcifikáty a asymetriu prsnej žľazy, ktoré môžu suponovať malígne ochorenie alebo rakovinu prsníka. Obavy z tohto vyšetrenia sa objavili pri zverejnení niektorých čiastkových informácií zo štúdií. Pri štúdiách je však veľmi dôležité pozerať aj na vstupné dáta, ktoré v nich boli použité. Napríklad známa kanadská štúdia, pri ktorej výsledky mamografických vyšetrení vyšli skôr v neprospech, hodnotila aj retrospektívne dáta. Do štúdie boli započítané prípady rakoviny prsníka vo vysokom štádiu karcinómu prsníka, a to mohlo ovplyvniť vyššie percento úmrtnosti. Prínos preventívnej mamografie je v tom, že sa urobí záchyt v skorom štádiu ochorenia, teda už veľmi malého ložiska, menšieho ako 1 centimeter.

Aké sú výhody včasného odhalenia nejakého problému?

Liečba je menej invazívna, ženám nie je jedno, či im odstránia celý prsník alebo len jeho časť. Odstránenie malého ložiska prakticky nezanechá žiadne zmeny, až na malinkú jazvičku. Ak sa rakovina prsníka zachytí v skorom štádiu, tak je vysoká šanca na vyliečenie pacientky a výrazne sa znižuje úmrtnosť. Detekovanie ložiskových lézií v prsníku v skorom štádiu sa iným vyšetrením zistiť nedá, ani z krvi.

Ako často by žena mala absolvovať vyšetrenie na mamografii?

Ženy by mali absolvovať mamografické vyšetrenie každé dva roky po dovŕšení 40-teho roku života. Výnimku tvoria ženy s pozitívnou rodinnou anamnézou, kde sa na základe genetických vyšetrení v spolupráci s genetikom stanovia intervaly preventívnych vyšetrení. Interval je kratší, väčšinou chodia na vyšetrenia prsníkov raz ročne a kombinujú sa rôzne typy vyšetrení, najčastejšie mamografia a magnetická rezonancia.

Je veľmi dôležité, aby žena chodila na vyšetrenie pravidelne, najlepšie na rovnaké rádiologické pracovisko, pretože tak je jednoduchšie dostupná predchádzajúca dokumentácie, resp. zdravotný záznam pacientky. Rádiologické pracoviská uchovávajú dokumentáciu v digitalizovanej forme.  Rakovina prsníka je najčastejšie ochorenie, ktoré sa vyskytuje u žien na Slovensku.

Aké je percento výskytu rakoviny prsníka v súčasnosti na Slovensku?

To nikto presne nevie, posledná relevantná  štúdia sa robila v roku 2007. Vtedy bol záchyt 2 423 ochorení za rok, čo predstavuje 87 ochorení na 100 000 obyvateľov a uvádza sa, že celkovo 8 – 10 % žien ochorie na rakovinu prsníka v priebehu života. Je to ohraničené vekom, 40-ty rok života je rozhranie, keď percento ohrozenia stúpa. Najčastejší výskyt je medzi 60 – 70 rokom. Preto sa aj preventívne prehliadky robia do 69 roku života žien.

Treba sa vždy obávať, ak vyšetrenie odhalí nejaký problém?

Nie, pretože v prsníku sa vyskytujú aj benígne – dobré lézie a tých je dokonca podstatne viac. Najčastejšie sa môže jednať o cystu alebo fibroadenóm a tieto treba diagnosticky doriešiť sonografickým vyšetrením, prípadne biopsiou. Ženy sa veľakrát zľaknú, keď im lekár po mamografii odporučí sonografické vyšetrenie, ale netreba sa hneď obávať najhoršieho, často je to iba preto, že prsník je pri mamografii menej prehľadný a sonografia napomôže k správnemu a presnejšiemu zhodnoteniu prsníka.

Kedy by žena nemala odkladať vyšetrenie?

Nikdy. Treba dbať na pravidelné dvojročné preventívne vyšetrenia a v prípade, ak si žena nájde hrčku v prsníku, tak treba navštíviť ihneď lekára, ktorý určí ďalší postup a vyšetrenia.  Čakacia doba pri preventívnych vyšetreniach u nás v Malackách je do 2 mesiacov, ale pokiaľ má žena ťažkosti alebo hmatnú hrčku, tak sa ju snažíme objednať na vyšetrenie čo najskôr, zvyčajne do jedného týždňa.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

Nie je potrebná žiadna zvláštna príprava, odporúča sa len nepoužívať pod pazuchy žiadnu kozmetiku, z dôvodu obsahu mikročastíc kovov, ktoré môžu ovplyvniť vyšetrenia.

Ako prebieha samotné vyšetrenie?

Vyšetrenie prebieha za asistencie rádiologickej asistentky. V Malackách máme na našom pracovisku certifikované a veľmi milé rádiologické asistentky. Každý prsník sa vyšetrí zvlášť, tak, že sa položí na platňu a mierne sa zatlačí. Kompresia sa robí v spolupráci s asistentkou tak, aby to pre ženu nebolo bolestivé, mamografia by nemala bolieť. Preto je vhodné, aby ženy absolvovali vyšetrenia v prvej polovici menštruačného cyklu, vtedy nie sú prsníky také citlivé. V druhej polovici cyklu sú prsníky citlivejšie a vyšetrenie môže byť mierne bolestivé.

Kedy nie je vhodné vyšetrenie mamografiou?

Vyšetrenie nie je vhodné pri zápalovom procese prsníka. Ako som spomínala, tak aj obdobie druhej polovice cyklu nie je najvhodnejšie.  Počas tehotenstva a v období laktácie sa mamografia robí len vo výnimočných prípadoch.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 3.2/5. From 5 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

MUDr. Andrea Šalátková
Všetky články autora
MUDr. Andrea Šalátková promovala na LF UK v Bratislave v roku 1993. Rok po ukončení štúdia nastúpila na rádiologické oddelenie v Dunajskej strede, kde sa od roku 2004 vypracovala na pozíciu primárky rádiologického oddelenia. Neskôr však v roku 2007 zmenila svoje pôsobenie a nastúpila do Nemocničnej a.s. v Malackách, kde ju po roku povýšili na primárku rádiologického oddelenia. Počas svojho pôsobenia v nemocniciach získala atestácie z rádiológie I. i II. stupňa a v roku 2016 aj atestáciu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Zaujíma sa však o celé spektrum v rádiológii i neurorádiológii, o čom svedčia jej publikácie a prednášky. V rokoch 2015 až 2017 rozšírila svoju prednáškovú činnosť o ďalšie témy, ako napríklad organizácie práce na mamografickom pracovisku, kmeňové bunky a magnetická rezonancia v Malackách.