Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: Andrea Šalátková

MUDr. Andrea Šalátková promovala na LF UK v Bratislave v roku 1993. Rok po ukončení štúdia nastúpila na rádiologické oddelenie v Dunajskej strede, kde sa od roku 2004 vypracovala na pozíciu primárky rádiologického oddelenia. Neskôr však v roku 2007 zmenila svoje pôsobenie a nastúpila do Nemocničnej a.s. v Malackách, kde ju po roku povýšili na primárku rádiologického oddelenia. Počas svojho pôsobenia v nemocniciach získala atestácie z rádiológie I. i II. stupňa a v roku 2016 aj atestáciu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Zaujíma sa však o celé spektrum v rádiológii i neurorádiológii, o čom svedčia jej publikácie a prednášky. V rokoch 2015 až 2017 rozšírila svoju prednáškovú činnosť o ďalšie témy, ako napríklad organizácie práce na mamografickom pracovisku, kmeňové bunky a magnetická rezonancia v Malackách.