Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Katarína Balasičová, PhD.

Absolvovala doktorandské štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Od 2016 pôsobí v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare ako gynekologička. Okrem prednášania, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pôsobila aj ako sekundárna lekárka: viedla pôrody, asistovala a realizovala operačné výkony.
Rada oddychuje pri čítaní severských detektívok.