Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Michala Frandoferová

Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Po skončení štúdia v roku 2010 sa uchádzala o miesto v Nemocničnej a. s. v Malackách, kde bola prijatá na interné/geriatrické oddelenie. Záhorie jej učarovalo natoľko, že sa so svojím manželom usadila v Stupave. Po dvoch rokoch praxe absolvovala postupovú skúšku z interného kmeňa a rozhodla sa ďalej špecializovať na reumatológiu. Doktorka Frandoferová absolvovala ročnú prax v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Koncom roku 2016 úspešne absolvovala atestačnú skúšku v odbore reumatológia. Následne vedenie Nemocničnej a. s. začalo podnikať kroky k otvoreniu reumatologickej ambulancie, v ktorej od jej otvorenia vo februári 2018 pôsobí ako ambulantný lekár.