Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Peter Vereš

MUDr. Peter Vereš je patológ a zároveň medicínsky riaditeľ spoločnosti Medicyt. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vykonal atestáciu prvého a druhého stupňa v odbore patológia. V roku 2008 sa stal odborným garantom spoločnosti Medicyt. Spolu s početným tímom kolegov postupne vybudovali jedno z najväčších patologických laboratórií na Slovensku, kde ročne vyhodnotia viac ako 250-tisíc cytologických preparátov a viac ako 70-tisíc biopsií. V roku 2010 sa stal odborným garantom zavedenia novej cytologickej metódy LBC na Slovensku. Aktívne participuje na vedeckovýskumných štúdiách a aktívne prispieva k lepšej diagnostike rakoviny krčka maternice.