Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: RNDr. Jana Varhačová

Vyštudovala chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po ukončení univerzitného štúdia štyri roky pracovala na Oddelení klinickej biochémie Fakultnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach na Úseku toxikológie a farmakokinetickej analýzy. V roku 2003 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii, v roku 2011 rigoróznu skúšku v odbore chémia. Od roku 2004 pracovala v spoločnosti Labmed (neskôr Medirex) ako laboratórny diagnostik. V súčasnosti vedie Úsek toxikológie v Centrálnom laboratóriu Medirex v Košiciach, kde sa venuje hlavne diagnostike otráv a biochemickým analýzam odhaľujúcich zneužívanie drog.