Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Štefánia Doričová

Študovala na LF UPJŠ v Košiciach, po štúdiu pracovala 9 rokov na GPO vo Svidníku. V roku 2017 získala atestáciu z gynekológie a pôrodníctva na SZU v Bratislave. Popri práci na oddelení začala pracovať v ambulancii na poliklinike v Giraltovciach, kde pôsobí už šiesty rok. V rámci svojej praxe poskytuje komplexnú starostlivosť ako o tehotné, tak o gynekologické pacientky.