Podľa prieskumov spoločnosť považuje za seniora človeka nad 58 rokov, do dôchodku ale odchádzame podstatne starší. A aj keď dosiahneme dôchodkový vek, viac ako pätina z nás ostáva naďalej pracovať. Predstava, že budeme sedieť na priedomí a užívať si zaslúžený oddych, sa tak mnohým vzďaľuje, pričom mnohí nechcú prežiť jeseň života kŕmením holubov v parku. Okrem povinností okolo rodiny či zamestnania chcú dnešní seniori tráviť voľný čas plnohodnotne. Ak im zdravie dovolí, radi cestujú využívajúc zľavnené či bezplatné cestovné, vyhľadávajú kultúru, študujú na univerzitách tretieho veku, navštevujú kurzy či používajú modernú techniku. Mnohí sa od detí či vnúčat priúčajú základom informatiky, spoznávajú svet internetu, mobilov, „skajpujú“ s deťmi v cudzine či platia platobnými kartami alebo cez internet banking.

 

Sú aktívni navzdory očakávaniam

Penzista už v očiach spoločnosti dávno nie je taký, aký bol pred 20 či 30 rokmi. Dokazujú to i najnovšie štatistiky: za posledný rok svoj voľný čas trávili najčastejšie návštevou kultúrnych podujatí (54 %), múzeí a galérií (45 %) či čítaním novín a internetu. Aj napriek týmto číslam je však pohľad na našich seniorov stále veľmi stereotypný. Podľa Slovákov je ich hlavnou úlohou v spoločnosti starostlivosť o vnúčatá (82 %), finančná pomoc pre členov rodiny (71 %) či starostlivosť o chorých rodinných príslušníkov (68 %). Aktívnejší vstup do formovania spoločnosti sa od nich akosi neočakáva.

Stále sa túžia vzdelávať

To, že sa potreby a návyky moderných seniorov menia, potvrdzujú aj prevádzkovatelia univerzít tretieho veku. Áno, aj tí, skôr narodení, majú stále túžbu vzdelávať sa a rozširovať svoje vedomosti. Nejeden sivovlasý študent si práve takouto formou plní svoje sny, pretože mnohých životné cesty zaviali do úplne neočakávaných profesii, pričom celý život akosi podvedome cítili, že by ich napĺňal iný odbor. A tak sa neraz ekonómky na dôchodku alebo ľudia s technickým vzdelaním vrhajú na štúdium umenia či humanitných odborov – a naopak.

Mnohí seniori si cielene zvyšujú špecializáciu alebo študujú úplne nový odbor, pretože vedia, že súčasná doba si to vyžaduje. Iní sa zase ponárajú do úplne nových študijných vôd z nostalgických dôvodov, aby si splnili sny a urobili to, čo cítili celý život. Dokazujú to aj skúsenosti Asociácie univerzít tretieho veku, kde zaznamenali výrazné zmeny v záujmoch seniorov o študijné odbory. Kým v minulosti študenti preferovali právnické, ekonomické a historické zamerania spojené s rozvojom ich profesijných schopností, ako napríklad ovládanie počítača a internetu, teraz sa viac sústreďujú na svoj osobnostný rozvoj, navštevujú viac humanitné predmety a výučbu jazykov.

Podľa informácií Asociácie univerzít tretieho veku počet seniorov so záujmom o vzdelávanie na tomto type škôl neustále stúpa. Dnes majú seniori možnosť vybrať si túto formu vzdelávania na 16 univerzitách tretieho veku na Slovensku. Kým v roku 2 000 ich študovalo približne 2 600, v uplynulom roku ich bolo takmer 7 000.

Zmenený prístup seniorov zaznamenali aj banky. Seniori pristupujú k spravovaniu svojich financií aktívnejšie a živo sa zaujímajú o bankové služby a preferujú tie, ktoré sú pre nich výhodné, zrozumiteľné a jednoduché. Čoraz viac ich platí platobnou kartou, používajú bankomaty, ale aj internet banking. Mnohé počítačové zručnosti si mladí seniori prinášajú z aktívneho života, a je preto logické, že počítačovo zdatných seniorov bude stále pribúdať. Obraz pasívneho starčeka či starenky sa preto čoraz viac rozplýva v hmle minulosti.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.