Domáce jazierko ako zdroj vody a miesto na kúpanie ocení vtáctvo, a svoj domov tu nájdu vodné živočíchy. Vy budete môcť relaxovať pri pohľade na vodnú hladinu či sa zapo­čúvať do žabích koncertov. Stavba záhradného jazierka patrí medzi náročnejšie činnosti, s návodom odborníkov to ale poľahky ­zvládnete.

 

Základom je umiestnenie jazierka

Obrys vyznačíte pomocou špagátu, hadice alebo piesku. „Pri plánovaní navrhnite rôzne zóny jazierka podľa hĺbky. Brehová zóna vytvára prechod medzi ­jazierkom a záhradou. Táto časť môže byť občas zaplavená vodou. Mokrá zóna, čiže močiar, kde voda siaha do hĺbky 10 – 15 cm, je vhodná pre tie vodné rastliny, ktoré nemajú rady príliš hlboké umiestnenie. Za bahennú zónu považujeme plytkú vodu od 15 do 50 cm. Táto časť je biologicky extrémne dôležitá, pretože sa tu darí najdôležitejším bahenným a vodným rastlinám. Hĺbková zóna sa ráta od 60 cm hlbšie. Prezimovávajú v nej ryby a v bezpečí tmy zakalenej vody žijú drobné živočíchy a organizmy. Čím hlbšie je jazierko, tým skôr zostane v lete dostatočne chladné, aby sa vo vode udržal dostatok kyslíka a obmedzil rast rias. Spád medzi zónami by nemal byť väčší ako 30°. Jednotlivé prechody môžu byť pozvoľné a plynulé.

Jama pre jazierko sa kope od vyznačených okrajov smerom dovnútra. Celkovo hĺbka musí byť o 20 až 25 cm hlbšia než plánovaná hladina vody. Pri kopaní sa vymodelujú jednotlivé hĺbkové zóny. Okolo okraja sa vytvorí priekopa s hĺbkou 15 cm ako bariéra proti kapilárnej vzlínavosti. Obzvlášť dôležité je, aby vonkajšie okraje jazierka ležali presne v rovine. Pre kontrolu rovnosti položte naprieč jazierkom porovnávaciu latu. Jej vodorovnú polohu overte pomocou vodováhy. Tento postup sa opakuje niekoľkokrát na rôznych miestach. V prípade šikmého okraja sa povrch príslušným spôsobom upraví. Na jednom vybranom mieste sa môže okraj trochu znížiť, aby pri veľkom daždi mohla voda riadne odtekať.

Z povrchu vykopanej jamy odstránite všetky kamene, zvyšky koreňov a iné ostré predmety. Dno budúceho jazierka sa pokryje vrstvou piesku s hrúbkou 10 cm a vyloží sa netkanou textíliou. Piesok a netkaná textília ochránia pred poškodením rybníčkovú fóliu, a zabránia tak neskoršiemu úniku vody. Na tieto dve vrstvy sa rozprestrie rybníčková fólia, ktorá sa natiahne cez koryto jazierka. Fólia by mala mať presah cez jamu asi 50 cm. Snažte sa ju tiež položiť s čo najmenším množstvom skladov, pretože môžu slúžiť ako úkryt malým živočíchom. S fóliou pracujte ideálne za teplého počasia, bude poddajnejšia.

 

Osadenie vegetácie

Na dno nasypte tenkú vrstvu piesku alebo štrku a jamu opatrne, postupne zalievajte vodou, kým sa nenaplní hĺbková zóna (60 cm pod hladinou). V tejto fáze sa dno jazierka môže skrášliť použitím samorastov, kamienkov či iných dekorácií. ­Rastlinné zóny osaďte vodnými rastlinami. Podľa typu zóny sa použijú koše alebo špeciálne tašky, ktoré sa naplnia rastlinami a pomocou hákov do zeme sa upevnia pod okraj jazierka. Po vytvorení prírodných okrás už môžete jazierko naplniť vodou doplna.

Montáž čerpadla

Inštalácia rybničného čerpadla v záhradnom jazierku je bežná záležitosť. Čerpadlo sa nesmie postaviť priamo na dno, pretože by nasiaknuté kaly mohli narušiť plynulú prevádzku. Je potrebné ho podložiť, napríklad tehlou. Pre umiestnenie čerpadla mimo jazierka sa používa tzv. čerpacia jama, pretože čerpadlo musí byť uložené pod úrovňou hladiny vody. Sacia a tlaková hadica sa zavedú do jazierka a spoja sa s čerpadlom. Tento spôsob umožňuje aj pohodlnú údržbu čerpadla. Prechod hadíc do vody môžete zakryť kameňmi.

 

Okraje jazierka

Okraj jazierka je dôležité ­dostatočne spevniť, aby sa ­zabránilo jeho strhnutiu. K tomu sú vhodné obrubníky, dlažobné kocky alebo hrubé drevené plániky. Nezabúdajte na to, že spevnený okraj musí zasahovať hlbšie pod vlastný okraj jazierka, aby voda mohla kontrolovane pretekať. Spád nikdy nesmerujte k pivničnému okien­ku ani na susedov pozemok, pretože v prípade silných dažďov môže hroziť nebezpečenstvo zaplavenia. Voda môže pretekať aj cez okraj jazierka tak, že stúpne medzi fóliové sklady a pozdĺž rastlín, čo sa nazýva knôtový či kapilárny efekt. Aby ste zabránili tomuto javu, vytvorte bariéru proti vzlínavosti. Okraj fólie zvislo zdvihnite a odrežte ho kúsok nad zemou tak, aby presahoval najvyššiu možnú hladinu vody, presahujúci okraj pripevnite malými kameňmi, pre spevnenie brehu môžete použiť aj zahrabané kamene.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.