Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: Mgr. Martina Bekešová

Čiarky, pomlčky, ypsilóny, vybrané slová... Fenomény, ktoré v profesijnom živote jazykovej korektorky Martiny Bekešovej hrajú prím. Potrebné skúsenosti začala nadobúdať prácou v redakcii novín už počas štúdia slovenského jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave. Neskôr jej kroky viedli do agentúr, v ktorých sa venovala PR a ďalej rozvíjala aj svoje autorské zručnosti. Po pár rokoch za katedrou gymnázia sa rozhodla pustiť do projektu, ktorého cieľom je jednoduchým a hlavne zapamätateľným spôsobom vzdelávať dospelých aj mládež v tom, akým chybám je potrebné sa v spisovnej slovenčine vyhýbať. Bezplatné semináre a rovnako bezplatná online jazyková poradňa sú k dispozícii každému, kto chce tvoriť krásne texty bez gramatických chýb, pretože to dáva textu skutočnú hodnotu. Svoje viac ako 10-ročné skúsenosti dnes zúročuje aj pri zdokonaľovaní textov spoločností a organizácií, ktoré sa venujú zdravotníctvu, hotelierstvu, umeniu, poisťovníctvu a bankovníctvu, ale aj firmám z rôznych iných oblastí. Hra so slovami v podobe tvorby vlastných textov je tým najlepším korením jej práce.
Ak máte akúkoľvek otázku z oblasti gramatiky slovenského jazyka, nechajte si poradiť v online jazykovej poradni na stránke www.zuna.sk.