Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: RNDr. Iveta Gáboríková

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia. Svoju pracovnú kariéru začala v roku 1991 na oddelení klinickej biochémie v Ružinove, kde si počas tohto pôsobenia urobila atestačnú skúšku z vyšetrovacích metód v klinickej biochémii. Zastávala viaceré pozície – vedúca laboratória vyšetrenia moču, vedúca úseku rutinnej diagnostiky a tiež vedúca úseku akútnej diagnostiky. V Medirexe pôsobí od roku 2004, kde vedie úsek špeciálnych metód, laboratórium vyšetrovania moču a súčasne je metrologička prevádzky na Galvaniho v Bratislave. Od roku 2016 dohliada na analýzu močových kameňov infračervenou spektroskopiou – FTIR na úseku špeciálnych metód.