Analýza močových kameňov patrí k rutinnej praxi v laboratóriách MEDIREX. Čo je jej podstatou, akí ľudia sú náchylní na vznik kameňov a čo môžeme urobiť, aby sme im predišli. Oslovili sme RNDr. Ivetu Gáboríkovú, ktorá vedie úsek špeciálnych metód na oddelení klinickej biochémie v centrálnom bratislavskom laboratóriu.

Ako často robíte diagnostiku močových kameňov?

Presné zloženie ako aj percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek dodaných vzoriek močových kameňov poskytujeme raz do týždňa. Mesačne analyzujeme v laboratóriu v priemere 70 močových kameňov, pričom ich počet pomaly narastá.

 

Čo vplýva na ich vznik?

Tvorba konkrementu je výsledkom viacstupňového procesu, v ktorom vzniká nerovnováha medzi procesmi kryštalizácie solí a inhibítormi, látkami ktoré spomaľujú tento proces.

Urolitiáza vzniká ako následok  metabolickej poruchy, infekcie močových ciest alebo ako následok morfologických a funkčných zmien uropoetického systému.

Sú niektorí ľudia nimi ohrození viac?

Obličkový kameň môže vniknúť v priebehu života u kohokoľvek. U niektorých ľudí je pravdepodobnosť tvorby močových kameňov vyššia ako u iných. Riziko ich tvorby môže byť vyššie, ak sa objavia močové kamene v rodinnej anamnéze, pri genetickej predispozícii pre tvorbu kameňov, pri častých infekciách močových ciest, kedy sa pH moču udržiava v hodnotách vyšších ako 7,0 vďaka baktériám, ktoré štiepa ureu. Anatomické zmeny, rôzne prekážky močových ciest, niektoré urologické ochorenia a iné ochorenia, ako je napríklad   Hyperparatyreóza, Crohnova choroba a podobné, môžu zvýšiť riziko tvorby močových kameňov. Tvorba kameňov môže byt spojená aj s užívaním niektorých liekov.

 

V čom spočíva laboratórna analýza močového kameňa?

Infračervená spektroskopia (FT-IR) je metóda, ktorá sa pokladá za zlatý štandard medzi dostupnými metódami v laboratórnych podmienkach. Európska asociácia pre urológiu (EAU) ju pre svoju spoľahlivosť, presnosť a rýchlosť prevedenia akceptuje ako jednu z analytických metód na stanovenie zloženia močových kameňov. Podstatou IČ spektroskopie je interakcia infračerveného žiarenia so študovanou hmotou. V prípade pohltenia fotónu hovoríme o absorčnej infračervenej spektoskopii. FT-IR analýza vyžaduje prípravu tabletky bromidu draselného (KBr) zmiešaním jemného prášku kameňa so suchým KBr. Zmes je v špeciálnej forme pod tlakom asi 500MPa spracovaná do priehľadnej KBr tabletky. Po jej vložení do kyvetového držiaka spektrometra dochádza k meraniu IČ spektra vzorky, ktoré sa porovnáva s referenčným spektrom dostupnej knižnice. Konečný výsledok sa vydáva v podobe  percentuálneho zastúpenia jednotlivých zložiek močového konkrementu.

Diagnostika vzoriek v našom laboratóriu pomáha lekárom pri nasadení správnej liečby pre pacientov. Koľko trvá, kým je k dispozícii výsledok pre lekára?

Čas od dodania kameňa do laboratória až po získanie výsledku netrvá dlhšie ako 7 pracovných dní. Na výsledkovom liste uvádzame navyše rizikové faktory vzniku a odporúčané ďalšie vyšetrenia, čo môže byť lekárovi nápomocné v následných rozhodovacích procesoch.

 

V čom spočíva prevencia pred vznikom močových kameňov?

Zmena životného štýlu môže byť zásadným faktorom prevencie tvorby močových kameňov. Predovšetkým ide o dostatočný príjem tekutín, najmä vody, správne stravovacie návyky, vyvážená, pestrá strava s vysokým obsahom zeleniny, ovocia (citrusové plody), vlákniny. Strava musí obsahovať dostatočné množstvo vápnika (cca 1000 mg/deň). Obmedzenie soli, živočíšnych bielkovín, tukov, dodržanie optimálnej telesnej hmotnosti, pravidelné cvičenie a vyhýbanie sa stresu zdá sa až nemožné dodržať, ale osvojiť si tieto zásady zdravého životného štýlu je v konečnom dôsledku pre všetkých prospešné.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

RNDr. Iveta Gáboríková
Všetky články autora
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia. Svoju pracovnú kariéru začala v roku 1991 na oddelení klinickej biochémie v Ružinove, kde si počas tohto pôsobenia urobila atestačnú skúšku z vyšetrovacích metód v klinickej biochémii. Zastávala viaceré pozície – vedúca laboratória vyšetrenia moču, vedúca úseku rutinnej diagnostiky a tiež vedúca úseku akútnej diagnostiky. V Medirexe pôsobí od roku 2004, kde vedie úsek špeciálnych metód, laboratórium vyšetrovania moču a súčasne je metrologička prevádzky na Galvaniho v Bratislave. Od roku 2016 dohliada na analýzu močových kameňov infračervenou spektroskopiou – FTIR na úseku špeciálnych metód.