Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: Mgr. Kinga Szabóová

V Medirexe začínala od júla 2011 ako laboratórna diagnostička. Počas prvého roku úspešne dokončila špecializačné štúdium v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii. Predtým pracovala v malom súkromnom laboratóriu v Dunajskej Strede ako zástupkyňa vedúcej laboratória a po akreditácii aj ako manažérka kvality. V 2018 sa stala manažérkou oddelenia klinickej imunológie a alergiológie spoločnosti Medirex.