Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: Mgr. Romana Mrazová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Po ukončení školy pracovala v Sanatóriu AT pre alkoholovo a drogovo závislých. Neskôr sa venovala klinickej praxi, kde sa zameriavala na klinickú psychodiagnostiku, dopravnú psychológiu a psychoterapiu. Ukončila špecializačné štúdium v klinickej psychológii, má za sebou 5- ročný odborný výcvikový kurz v Kognitívno – behaviorálnej psychoterapii v Brne a výcvikový kurz v Rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu. Momentálne pracuje vo vlastnej súkromnej praxi v Pezinku a venuje sa ako deťom, tak aj dospelým s rôznymi druhmi problémov.