Rakovina krčka maternice je na Slovensku druhým najčastejším onkologickým ochorením u žien vo veku 15 až 44 rokov. Toto ochorenie je však takmer 100 % liečiteľné v prípade, že je diagnostikované včas. Spoľahlivá a včasná diagnóza je najdôležitejším predpokladom pre úspešnú liečbu rakoviny krčka maternice.

 

Diagnostika

Na odhalenie začínajúcich prednádorových zmien na krčku maternice sa používa cytologické vyšetrenie buniek odobraných z povrchu krčka maternice metódou konvenčnej cytológie alebo LBC (Liquid-Based cytológia). Bunky sú v laboratóriu vyhodnotené pomocou tzv. PAP testu. V niektorých prípadoch však PAP test neprinesie jasný výsledok, napríklad z dôvodu prekrývajúcich sa buniek alebo prítomnosti nereprezentatívnych buniek.

Prečo rakovina krčka maternice vzniká?

Predpokladom pre vznik rakoviny krčka maternice je infekcia spôsobená vysokorizikovým typom ľudského papilomavírusu (hrHPV). Testy na zistenie prítomnosti hrHPV dokážu túto infekciu odhaliť. Preto sa hrHPV testy používajú ako triediaca metóda pri abnormálnom alebo nejasnom výsledku PAP testu. Ženy, u ktorých infekcia nie je prítomná, nie sú vystavené riziku rakoviny krčka maternice. Naopak u žien, kde sa infekcia hrHPV potvrdí, je riziko ochorenia významne vyššie. „Samotná infekcia hrHPV však nemusí spôsobiť rakovinu. Veľmi veľké percento žien dokáže vďaka imunitnej odpovedi HPV infekciu zvládnuť a onkogénne zmeny nenastanú. Menšia skupina HPV pozitívnych žien však infekciu nedokáže zvládnuť a bez včasnej liečby sa ochorenie klinicky prejaví. Práve identifikácia skupiny žien, u ktorých je budúci rozvoj onkogénnych zmien vysoko pravdepodobný, je úlohou GynTectu®,“ vysvetľuje RNDr. Gabriel Minárik, PhD., manažér rozvoja genetiky v Medirexe.

 

Viac o vyšetrení GynTect®

GynTect® je vysoko spoľahlivý DNA test na včasné odhalenie prednádorových zmien DNA v bunkách krčka maternice. Ide o neinvazívne vyšetrenie z tej istej vzorky ako pri LBC cytológii (odberová nádobka ThinPrep). Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Robí sa so súhlasom pacientky, odporúčaním gynekológa a stojí 200 €.

Nový DNA test je vhodný pre ženy s nejasným alebo abnormálnym výsledkom cytologického vyšetrenia a/alebo pozitívnym výsledkom hrHPV testu, ktoré sa chcú dozvedieť viac informácií pred tým, než podstúpia invazívne vyšetrenie a následný chirurgický zákrok. GynTect® teda môže pomôcť pri rozhodovaní, či je invazívny zákrok skutočne nevyhnutný, alebo je postačujúce sledovanie pacientky u gynekológa.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi