OTEHOTNIEŤ NEMUSÍ BYŤ JEDNODUCHÉ

Neplodnosť a problémy s ňou súvisiace patria v súčasnosti medzi aktuálne témy v spoločnosti. Počet párov, ktorým sa nedarí spontánne otehotnieť a ktorí vyhľadávajú odbornú pomoc v centrách asistovanej reprodukcie, neustále rastie. Až jeden z ôsmich partnerských párov má problém spontánne otehotnieť.

Za takzvaný boom neplodnosti, o ktorom sa dnes hovorí, môže viacero faktorov. V prvom rade je to všeobecný pokles plodnosti v populácii. Za posledných 100 rokov musela svetová zdravotnícka organizácia opakovane znižovať hranice „normálneho“ spermiogramu, keďže parametre spermiogramu sa výrazne v populácii zhoršili. Rovnako klesá aj zásoba vajíčok u žien. Kým v minulosti sme sa s predčasným zlyhaním funkcie vaječníkov stretávali veľmi zriedkavo, dnes je to už takmer každodenná realita. Okrem všeobecného zhoršovania plodnosti, predovšetkým vďaka rôznym environmentálnym faktorom, tu však máme aj trend odkladania tehotnosti do vyšších vekových kategórií.

 


V ČOM MÔŽE BYŤ PROBLÉM?

Pri hľadaní príčiny neplodnosti je veľmi dôležité si uvedomiť, že ide o problém páru, nie o čisto mužský či ženský problém. Premýšľať o neplodnosti ako o spoločnej veci je prirodzené, keďže na splodenie dieťatka treba oboch partnerov.

Okrem typických príčin, ktoré sa týkajú reprodukčných orgánov či spermií, môžu mať neplodnosť na svedomí aj hormonálne poruchy, poruchy genetickej výbavy či imunologické faktory. Nehovoriac o nezdravom životnom štýle, ktorý často vplýva na náš život viac, ako si uvedomujeme.

Každý pár je jedinečný a taká je aj diagnostika či riešenie problému. Na úspešnú cestu k vytúženému dieťatku preto neexistuje univerzálny návod. Je dôležité, aby všetky procesy liečby boli nastavené individuálne tak, aby reflektovali na potreby konkrétneho páru.

Neplodnosť môže byť spôsobená mnohými faktormi, preto ak sa  vám nedarí počať prirodzene  viac ako 1 rok, nečakajte a vyhľadajte pomoc v centre asistovanej reprodukcie.
Informujte sa o možnostiach vyšetrení ako:  reprodukčná imunológia, prekoncepčný skríning, genetika infertility, genetika darcov, prenatálny genetický skríning.

V reprodukčnej imunológii sa rieši problematika imunologických príčin porúch reprodukcie. Po možných imunologických príčinách plodnosti je potrebné pátrať po vylúčení iných možných etiologických faktorov, ku ktorým patria faktory anatomické, genetické a infekčné.

Imunologické vyšetrenie môžu absolvovať:

 • Páry, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť otehotnenie po roku pravidelného nechráneného styku;
 • Ženy s opakovanými spontánnymi potratmi (po dvoch spontánnych potratoch bez rozdielu veku);
 • Po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie (ak nedôjde k počatiu, ale takisto ak nedôjde k donoseniu životaschopného plodu) – indikácia po dvoch neúspešných in vitro fertilizáciách (IVF).

Genetika infertility

V  rámci služieb  liečby neplodnosti existujú aj špecializované a komplexné genetické vyšetrenia, ktoré je možné využiť na rôznych úrovniach v rámci plánovania rodičovstva a pri  príprave na otehotnenie.

Prognostické testy – testy zamerané na prekoncepčný skríning, genetické testy zamerané na problémy neplodnosti bez ohľadu na to, či ide alebo nejde o záujemcov o služby asistovanej reprodukcie.

Predimplantačnú genetickú diagnostiku – umožňuje identifikovať embryá, ktoré vo svojom genóme nenesú chromozómovú chybu.

Prenatálne diagnostické testy – pomôžu identifikovať prítomnosť chromozómových aberácií, prítomnosť zmien genetického materiálu zapríčiňujúcich dedičné ochorenia u plodu.


KEDY PRÍSŤ NA VYŠETRENIE?

Plodnosť ženy závisí aj od veku. Pokles plodnosti vo vyššom veku je daný poklesom počtu vajíčok vo vaječníkoch a zároveň postupným zhoršovaním ich kvality.

Ak sa snažíte bez úspechu otehotnieť viac ako 12 mesiacov. Po 35. roku veku ženy už dokonca po 6 mesiacoch a po 40. roku nie je treba čakať dlhšie ako 2 – 3 mesiace po neúspešnej snahe o prirodzené počatie.

Aj keď u mužov nie je vek až takým významným faktorom plodnosti, po 50. roku významne klesá šanca splodiť zdravého potomka.

NEČAKAJTE A NAVŠTÍVTE CENTRUM PRE ASISTOVANÚ REPRODUKCIU

Určite povedzte vášmu gynekológovi, že sa snažíte otehotnieť a nechajte si zrealizovať základné vyšetrenia plodnosti (rezerva vaječníkov, hormonálny profil s potvrdením ovulácie, vyšetrenie spermiogramu u partnera). Ak akékoľvek z týchto vyšetrení nespĺňa parametre normy, konzultujte reprodukčného špecialistu.

Váš obvodný gynekológ by vás mal jednoznačne odoslať do centra reprodukčnej medicíny. Akékoľvek odkladanie liečby vám znižuje vaše šance na pôrod zdravého dieťaťa. Ak vás na toto vyšetrenie do centra pošle váš gynekológ (odporúčací – výmenný lístok), je vyšetrenie plne hradené zo zdravotného poistenia bez doplatkov v akomkoľvek veku. Liečbu neplodnosti metódami in vitro fertilizácie (umelé oplodnenie) hradia zdravotné poisťovne len do 39. roku veku ženy.


ČO VÁM PONÚKA CENTRUM PRE ASISTOVANÚ REPRODUKCIU

Gynekologická ambulancia zameraná na diagnostiku a liečbu neplodnosti žien poskytuje:

 • Úvodné vyšetrenie, vyšetrenia hormonálneho profilu (Testy ovariálnej rezervy), priechodnosti vaječníkov , ultrazvukové vyšetrenie.
 • Stanovenie TSH (funkcie štítnej žľazy), inzulínu, vyšetrenia na D vitamín a ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.

Centrum asistovanej reprodukcie by sa však  malo venovať celkovému zdravotnému stavu ženy a aj či žena prežíva stres a aký je jej životný štýl.

Andrologická ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu neplodnosti mužov poskytuje:

 • Základné vyšetrenia – objem, vzhľad a počet spermií, pohyblivosť a tvar spermií.
 • Špecializované vyšetrenia – Trial wash test (oddelenie spermií od seminálnej plazmy), vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte, HALOSPERM (test integrity DNA spermií), Oxisperm (test na diagnostiku oxidačného poškodenia spermií, Vital Test (odlíšenie mŕtvych a živých nepohyblivých spermií).

Parametre spermiogramu sa menia pri každom vyšetrení, údaje preto odborníci hodnotia komplexne a s prihliadnutím na ostatné vyšetrenia.


MOŽNOSTI LIEČBY A METÓDY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

Vyvolanie ovulácie

Ovulácia, čiže uvoľnenie zrelého vajíčka z vaječníka, je za normálnych okolností pravidelný a spontánny proces. Ak sa však vajíčko z vaječníka neuvoľní, žena nemôže otehotnieť. Vyvolanie ovulácie je jedným zo spôsobov, ktoré môžu dopomôcť k otehotneniu. Ovuláciu vyvolávame pomocou preparátov, ktoré zabezpečia rast folikulu, v ktorom dozrieva vajíčko. O otehotnenie sa môžete snažiť doma, ideálne v čase ešte pred ovuláciou. Vyvolanie ovulácie môže byť spojené s intrauterinnou insemináciou (IUI).

Kedy sa zákrok odporúča?

Navodenie ovulácie je indikované u žien, ktoré spontánne neovulujú a nepredpokladáme u nich iný faktor neplodnosti.

Metódy asistovanej reprodukcie

 1. Intrauterinná inseminácia

  – je vnútromaternicová inseminácia, pri ktorej počas ovulácie vložíme spermie priamo do maternice. Kvalitné spermie sa tak dostanú do bezprostrednej blízkosti vajíčka a šanca na oplodnenie stúpa. IUI môže prebehnúť ako súčasť prirodzeného menštruačného cyklu, alebo môžete (po odporúčaní lekárom) podstúpiť hormonálnu liečbu, počas ktorej budeme monitorovať vašu plodnosť pomocou ultrazvuku a krvných testov.

Kedy sa zákrok odporúča?

 • Ľahké stupne endometriózy s priechodnými vajcovodmi
 • Ľahké poruchy spermiogramu
 • Nevysvetliteľná neplodnosť
 • Nemožnosť vaginálneho pohlavného styku
 • Nevhodnosť vaginálneho pohlavného styku (infekční pacienti – napr. pri HIV pozitivite)
 1. In vitro fertilizácia

  – pod pojmom in vitro fertilizácia rozumieme všetky metódy liečby, pri ktorých dochádza k oplodneniu vajíčka mimo tela ženy. Cyklus in vitro fertilizácie prebieha v niekoľkých fázach – hormonálna stimulácia vaječníkov, odber vajíčok, oplodnenie vajíčka spermiami, kultivácia vajíčok, vklad embrya do maternice.

Kedy sa zákrok odporúča?

 • Nepriechodné vajíčkovody, neprítomnosť vajíčkovodov – po chirurgickom odstránení
 • Patologické parametre spermiogram
 • Endometrióza ženy
 • Hroziace zlyhanie funkcie vaječníkov
 • Genetické indikácie
 • Imunologické indikácie
 • Idiopatická neplodnosť – nevysvetliteľná neplodnosť, keď nevieme prísť na príčinu neplodnosti, po absolvovaní 2 – 3 cyklov IUI
 1. Natívny cyklus

  je mimotelové oplodnenie bez hormonálnej stimulácie, pri ktorom vám lekár odoberie folikul s prirodzene dozretým vajíčkom. Následne v laboratóriu prebehne mimotelové oplodnenie, kultivácia embrya a jeho transfer do maternice.

Kedy sa zákrok odporúča?

Natívne cykly, vzhľadom na ich veľmi nízku úspešnosť, odporúčajú pacientom málokedy.

 1. Soft cyklus

  (krátkodobá hormonálna stimulácia pomocou nižších dávok) Dávky sú však nižšie a stimulácia výrazne kratšia, ako pri štandardnom IVF.

Kedy sa zákrok odporúča?

Pre soft cykly sa rozhodujú buď sami pacienti, ktorí odmietajú absolvovať klasickú hormonálnu stimuláciu, prípadne pacienti, ktorí odmietajú kryoprezerváciu (zmrazenie) embryí a chcú oplodniť len veľmi malý počet vajíčok. V individuálnych prípadoch sú soft cykly vhodné pre pacientky vyššieho veku, prípadne pre pacientky, ktoré nereagujú optimálne na klasickú stimuláciu.

 1. Použitie darcovských spermií a oocytov

Darcovstvo oocytov – Pre pomerne veľkú skupinu neplodných žien existuje nádej, že môžu mať vlastné deti pomocou darovania vajíčok. Táto metóda pomáha napríklad aj ženám, ktoré trpia predčasným zlyhaním funkcie vaječníkov. V prípade využitia darcovského programu sa vajíčko od darkyne oplodní spermiami partnera.

Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Darovanie vajíčok je v Slovenskej republike legálne, dobrovoľné a bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou. Podmienka veku žien príjemkýň u nás nie obmedzená zákonom, etickou hranicou je však vek 50 rokov.

Darkyne sú mladé ženy do 34 rokov, ktoré chcú pomôcť iným ženám. Darkyne musia spĺňať prísne kritériá pre darovanie vajíčok a musia prejsť gynekologickým, genetickým a endokrinologickým vyšetrením. V rodinnej anamnéze darkyne sa nesmú vyskytovať žiadne vrodené a genetické vývojové vady. Do programu darovania sú zaradené iba darkyne, ktoré všetky tieto vyšetrenia absolvujú s negatívnym výsledkom.

Kedy sa zákrok odporúča?

 • Predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov
 • Genetické ochorenia
 • Nízka kvalita vajíčok v predchádzajúcich IVF cykloch
 • Prekonaná onkologická liečba
 • Opakovane neúspešné embryotransfery s vlastnými vajíčkami

 


TEHOTENSTVOM TO NEKONČÍ

Pokojné tehotenstvo si zaslúži každá budúca mamička. Príbeh dieťatka vám pomôžeme rozlúštiť čo najskôr. Neinvazívnym, bezpečným a bezbolestným spôsobom sa dajú z krvi tehotnej ženy získať dôležité informácie o zdraví dieťatka v brušku.

Trisomy test je vysoko presný krvný test, ktorý vyhodnocuje riziko najbežnejších trizomií v plode (Downov syndróm, Edwardsov syndróme, Patauov syndróm) a posudzuje pohlavné chromozómy X a Y.

 • Analyzuje DNA dieťaťa z vašej krvi
 • Vhodný pre všetky tehotné ženy
 • Vysoko presný test – detekčný rozsah vyšší ako 99 %
 • Znižuje potrebu vykonávania ďalších testov

BabyGen je genetický test, ktorý umožňuje určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa  tehotenstva z krvi matky. Test má viac ako 99,5 % spoľahlivosť a je absolútne bezpečný pre matku aj dieťa.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 3.7/5. From 3 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi