Na kvalite aj kvantite záleží

Žena sa rodí s určitým množstvom vajíčok a v priebehu života jej už nové vajíčka nevznikajú. Najväčší počet vajíčok je vo vaječníkoch ešte nenarodeného dievčatka v polovici tehotnosti, od tohto obdobia vajíčka začínajú zanikať. Pri narodení má dievčatko vo vaječníkoch 1-2 milióny vajíčok, keď dosiahne vek prvej menštruácie vajíčok je 300-500 tisíc, a žena po menopauze ich má menej ako 1000.

Po 35. roku veku ženy klesá už aj kvalita vajíčok, to znamená, že vajíčka nemajú správnu genetickú výbavu. Za normálnych okolností obsahuje zdravé vajíčko 23 chromozómov – špeciálnych štruktúr obsahujúcich genetickú informáciu. Rovnaký počet chromozómov má aj spermia. Keď sa spojí zdravé vajíčko so zdravou spermiou vznikne embryo so 46 chromozómami – to je počet, ktorý má zdravý človek v každej svojej bunke.

Vo vyššom veku však dochádza u žien k poruchám zrenia vajíčok. „Určitý počet vajíčok s nesprávnym počtom chromozómov vzniká aj u mladých žien, ale čím je žena staršia, tým je zastúpenie týchto tzv. aneuploidných vajíčok vyššie.

Vo veku 40 rokov je to viac ako 90%.  Štatisticky to potom znamená, že zdravá žena a zdravý muž môžu v 40-ke splodiť zdravé dieťa len raz za 10 menštruačných cyklov. Všetky ostatné vajíčka totiž nemôžu dať šancu na narodenie zdravého dieťaťa a buď sa neoplodnia vôbec, alebo takéto tehotenstvo končí spontánnym potratom, prípadne sa narodí dieťa, ktoré nemá správny počet chromozómovv bunkách. Asi najznámejším príkladom takejto poruchy je Downov syndróm,“ vysvetľuje gynekologička Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD. z Centra asistovanej reprodukcie Gyncare.

Ani umelé oplodnenie nie je liekom na vek

V 35. roku veku ženy je výskyt neplodnosti 10 až 20 %. Šance na otehotnenie sú dané hlavne geneticky, ale ovplyvňujú ich aj vonkajšie faktory, ako fajčenie, obezita, životný štýl či pridružené ochorenia.

Vo vyššom veku sú šance na otehotnenie pri umelom oplodnení vyššie ako pri prirodzenej snahe o otehotnenie, ale ani asistovaná reprodukcia nie je schopná dosiahnuť takú úspešnosť ako v mladších vekových kategóriách.  Zatiaľ čo u žien do 35 rokov je 42%  pravdepodobnosť, že otehotnejú po jednom cykle in vitro fertilizácie (laicky umelého oplodnenia), u žien medzi 38.-40. rokom ženy je to  už len 22 % a po 44. roku veku je úspešnosť menšia ako 1 %. Navyše je u žien vo vyššom veku zvýšené riziko spontánneho potratu. „Tu treba poznamenať, že za úspech asistovanej reprodukcie sa dnes považuje až narodenie zdravého bábätka, nielen pozitívny tehotenský test,“ dopĺňa Doc. MUDr. Toporcerová.

Každá žena je iná

Ku každej pacientke vo vyššom veku je potrebné pristupovať vysoko individuálne. Doc. MUDr. Toporcerová udáva príklad: „Iné poradíme 43-ročnej žene, ktorá si po dvoch deťoch dala pred 10 rokmi urobiť sterilizáciu a teraz by chcela znovu otehotnieť, a inak musíme pristupovať ku 42-ročnej žene, ktorej sa 10 rokov nedarí dopracovať ku dvom čiarkam na tehotenskom teste a absolvovala už 3 neúspešné cykly umelého oplodnenia s nízkym ziskom vajíčok a nízkou kvalitou embryí.

Kým prvej pacientke môžeme odporučiť vyskúšať cyklus umelého oplodnenia, druhá pacientka by mala radšej uvažovať o použití darcovských vajíčok. Pri použití darovaných vajíčok sú totiž šance na pôrod zdravého dieťaťa pomerne vysoké aj vo vyšších vekových kategóriách žien, keďže darkyňami vajíčok sú mladé ženy, s optimálnymi parametrami vaječníkovej rezervy.“

A ako je to s vekom u mužov?

Ani u mužov nie je plodnosť neobmedzená. Asi okolo 50-ky sa parametre spermiogramu začínajú prirodzene zhoršovať. Niektoré štúdie pripisujú vyššiemu veku otcov zvýšené riziko vzniku rôznych ochorení u detí, ako napríklad achondroplázia (porucha vývoja chrupaviek a kostí), autizmus, schizofrénia a iné psychiatrické ochorenia.

Riešením je aj darcovský program alebo zamrazenie vajíčok

Je nutné si uvedomovať a akceptovať fakt, že plodnosť ženy je vekovo ohraničená, a že stále platí, že ideálny vek na otehotnenie je do 30 rokov. V súčasnej dobe už centrá reprodukčnej medicíny vedia ponúknuť ženám, ktoré chcú tehotenstvo odložiť na neskorší vek aj zamrazenie vajíčok. Optimálne je však dať si vajíčka zamraziť do 30. roku veku. Po 30.-ke a predovšetkým po 35. roku veku už nie je treba dlho čakať, ak sa nám otehotnieť nedarí, a odbornú pomoc vyhľadať už po pol roku.

Špeciálnou kategóriou sú ženy po 40.-ke, ktoré by mali konzultáciu v centre reprodukčnej medicíny podstúpiť už po 3 mesiacoch neúspešnej snahy o bábätko. Po 42.-43. roku veku ženy už je treba reálne uvažovať aj nad darcovským programom, kde je pravdepodobnosť narodenia zdravého dieťatka oveľa  vyššia ako pri použití vlastných vajíčok.

Viac informácii o metódach asistovanej reprodukcie nájdete na www.gyncare.sk.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi