Vplyv HIV na emócie

Mnohí ľudia reagujú veľmi emotívne, keď zistia, že sú HIV pozitívni. Pociťujú strach, hnev, smútok, beznádej či bezmocnosť. Všetky tieto pocity sú normálne a časom tieto pocity zoslabnú, až sa úplne vytratia. Aj keď nie sme schopní vyliečiť HIV, máme dostupnú výbornú liečbu. Ľudia s HIV tak vďaka modernej a inovatívnej liečbe môžu viesť dlhý a plnohodnotný život. ale…..HIV môže mať veľký vplyv na ich duševné zdravie.

 • Bez ohľadu na to, čo cítite, máte právo cítiť sa tak.
 • Neexistujú žiadne „zlé“ alebo „dobré“ pocity; sú to pocity.
 • Pocity prídu a časom by mali odísť.
 • Vždy máte na výber, ako reagovať na svoje pocity a ako ich spracovať.

Tu sú niektoré z najčastejších foriem negatívnych pocitov spojených s diagnózou HIV/AIDS a návrhy na zvládnutie týchto negatívnych stavov (môžete sa stretnúť s niektorými, všetkými alebo žiadnym z nich):

 

Odmietavý postoj

Ľudia, ktorí zistia, že sú HIV pozitívni, popierajú, že je to pravda. Domnievajú sa, že HIV test nebol správny alebo že došlo k zámene výsledkov testov. Ide o prirodzenú a normálnu prvotnú reakciu. Spočiatku môže byť toto popretie dokonca užitočné, pretože dá človeku čas na akceptáciu „možnosti byť infikovaný“. Pokiaľ to však následne nie je riešené, popieranie môže byť nebezpečné z pohľadu nevyhľadania lekárskej pomoci a podpory a zabezpečenia niektorých opatrení. Je dôležité sa o svojich pocitoch s niekým dôverne porozprávať, či už je to lekár v centre HIV, partner, rodina, priatelia, niekto HIV pozitívny v podpornej skupine/komunite.

Hnev

Hnev je ďalším bežným a prirodzeným pocitom súvisiacim s diagnózou HIV. Mnoho ľudí cíti až zlosť. Nevedia, ako HIV vírus dostali, kedy, od koho alebo že ho už majú dávnejšie. Spôsoby riešenia pocitov hnevu zahŕňajú:

 • Hovoriť o svojom hneve s ostatnými (rodina, priatelia, lekár, ľudia v podpornej skupine, sociálny pracovník).
 • Nájsť si vhodnú aktivitu na uvoľnenie napätia a rozčúlenia (domáce zvieratko, práca v záhrade, šport, tanec,…).
 • Vyhýbať sa situáciám, miestam aj osobám, ktoré spúšťajú pocity hnevu.

 

Smútok alebo depresia

Je normálne cítiť sa smutne. Ak však smútok zo zistenia HIV pozitivity časom nezmizne alebo sa zhoršuje, je potrebné sa zdôveriť svojmu lekárovi alebo niekomu inému, komu dôverujete. Nastupuje depresia. Symptómy depresie trvajúce dlhšie ako dva týždne:

 • Pocit smútku, úzkosti, podráždenia alebo beznádeje.
 • Zvyšovanie alebo strata hmotnosti.
 • Väčšia spavosť alebo naopak menej spánku ako obvykle.
 • Spomalená až zhoršená telesná aktivita.
 • Strata záujmu o veci, ktoré doteraz prinášali radosť.
 • Pocit únavy.
 • Pocit bezcennosti alebo viny.
 • Ťažké sústredenie.
 • Myšlienky na samovraždu, myšlienky o smrti a odovzdanie sa.

Strach a úzkosť

Strach a úzkosť môžu byť spôsobené tým, že neviete, čo môžete očakávať teraz, keď ste sa dozvedeli o svojom HIV statuse. Neviete, ako sa k vám bude správať okolie, keď zistí, že máte HIV. Môžete sa tiež obávať zdôveriť sa niekomu, že ste HIV pozitívny.

Strach a úzkosť môžu spôsobiť zvýšenú aktivitu srdca, zvýšený tep, zrýchlený dych, pocit závratu či nespavosti. Úzkosť môže tiež viesť k pocitu nervozity alebo rozrušenia.

Spôsoby ovládania pocitov strachu a úzkosti zahŕňajú:

 • Zistiť čo najviac informácií o HIV/AIDS.
 • Pýtať sa svojho lekára.
 • Rozprávať sa so svojimi priateľmi, rodinnými príslušníkmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 • Pripojiť sa k podpornej skupine.

 

Stres

Ak ste infikovaný vírusom HIV, vy a vaši blízki sa budete musieť vysporiadať s väčšou stresovou záťažou ako doteraz. Stres je dôležité rozpoznať a vedieť ho zvládnuť. Niektoré spôsoby zvládania stresu sú uvedené nižšie. Keď získate viac skúseností o tom, ako na vás stres pôsobí, objavíte vlastné techniky na zvládnutie stresu.

 • Vyskúšať fyzickú aktivitu, cvičenie.
 • Starať sa o seba – dostatok odpočinku, dobrá strava, dostatok spánku.
 • Rozprávať sa s niekým o tom, čo váš stres vyvoláva, aké máte obavy, starosti.
 • Osvojiť si techniky správneho dýchania.

Je úplne normálne mať pocity, ako sú úzkosť, hnev, strach alebo depresia. Tieto pocity netrvajú navždy. Ako bolo uvedené vyššie, je veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste naplnili svoje emocionálne potreby.

Špecifickejšie spôsoby starostlivosti o vašu emocionálnu pohodu zahŕňajú aj rôzne formy liečby a podpory. Používané samostatne alebo v kombinácii, môžu byť užitočné pri zvládaní pocitov, ktoré prežívate. Terapia vám môže pomôcť lepšie vyjadriť svoje pocity a nájsť spôsob, ako sa vyrovnať s vašimi emóciami. Máme k dispozícii aj lieky, ktoré môžu pomôcť zvládať stavy úzkosti a depresiu. Liečbu však musí starostlivo zvážiť váš lekár na základe špecifických okolností a vašich potrieb.Najdôležitejšie je mať na pamäti, že nie ste na to sami. Existujú pacientske organizácie združujúce HIV pozitívnych ľudí, podporné skupiny, vrátane lekárov, psychiatrov, členov rodiny, priateľov, ktorí vám pomôžu.

Tento článok bol podporený spoločnosťou GSK v spolupráci s odborníčkou v infektológii na podporu osvety pacientov s HIV. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 | tel.: 02 / 48 26 11 11 | fax: 02 / 48 26 11 10 | www.gsk.sk
Zinc kód: SK/HIV/0004/17(1)h
Dátum prípravy: Júl 2018

 

* Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.