Systémový lupus erythematosus (SLE) je závažné autoimunitné ochorenie. Postihuje prevažne ženy. Ochorenie sa najčastejšie prejaví v druhej až štvrtej dekáde života. Výskyt v populácii je približne 500 prípadov na 100 000 obyvateľov, ročná incidencia (novodiagnostikovaní pacienti) je 10 na 100 000 obyvateľov.

Príčina ochorenia nie je známa, na jeho vzniku sa podieľajú viaceré faktory. Pri ochorení dochádza k poruche kontroly imunitného systému, ktorá má za následok vznik autoprotilátok, teda látok, ktoré produkuje sám organizmus a ktoré poškodzujú najrôznejšie tkanivá a orgány.

Prejavy ochorenia môžu byť veľmi rôznorodé, môžu postihovať ktorúkoľvek časť tela alebo orgán a môžu sa výrazne líšiť u jednotlivých pacientov, ako i u toho istého pacienta v priebehu času.

Ochorenie môže mať relatívne ľahký priebeh, ktorý však môže pacienta paradoxne výraznejšie stigmatizovať (kožné zmeny, erytém na tvári, vypadávanie vlasov), alebo môže dôjsť k závažnému postihnutiu vnútorných orgánov (obličky, pľúca, nervový systém), ohrozujúcemu pacienta na živote.

Kožné postihnutie patrí k typickým prejavom ochorenia, jeho prítomnosť sa udáva v až 70 % prípadov. Kožné prejavy môžu byť rôznorodé. V zásade ich môžeme deliť na kožné zmeny špecifické pre SLE (tieto môžeme ďalej ešte deliť akútne, subakútne a chronické) a zmeny nešpecifické, ktoré sa môžu vyskytovať aj pri iných ochoreniach.

 

Kožné zmeny špecifické pre SLE

 

Akútne zmeny

Asi najtypickejší je tzv. motýľový erytém. Je to začervenanie tváre symetricky po oboch stranách tváre, spravidla vynechávajúce koreň nosa. Často je vyvolaný slnečným UV žiarením, môže byť bolestivý. Jeho prítomnosť uľahčuje diagnostiku SLE. Podobný erytém môže vznikať aj v iných lokalitách, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu – napríklad dekolt, ramená atď.

Ďalšie akútne kožné prejavy sú generalizovaný erytém – t. j. začervenanie celého tela, ktoré môže, ale aj nemusí byť vyvolané UV žiarením, a bulózne zmeny (tvorba pľuzgierov), ktoré sú však už zriedkavejšie.

Prejavy fotosenzitivity (citlivosti na slnečné UV žiarenie) má približne polovica pacientov so SLE. Okrem kožných zmien môže fotosenzitivita vyvolať i celkové prejavy ochorenia (únava, zvýšená teplota, úbytok na hmotnosti).

 

Subakútne zmeny

Je to typ postihnutia, ktorý nevedie k tvorbe jaziev, ale je typické opakovanými recidívami a je akýmsi prechodom medzi akútnou a chronickou formou. Môže sa objavovať na rôznych častiach tela a zahŕňa prejavy od erytematóznych zmien (začervenania kože), až po šupinovatenie a olupovanie kože, ktoré môže pripomínať psoriázu. Zmeny bývajú sprevádzané aj celkovými prejavmi a bolesťami svalov a kĺbov.

 

Chronické zmeny

Vyskytujú sa spravidla bez celkových prejavov ochorenia a vedú k tvorbe jaziev. Môžu sa vyskytovať v ktorejkoľvek časti tela, v prípade postihnutia vlasovej časti vedú k trvalej strate vlasov (alopécia). Môžeme sa stretnúť aj s termínom „diskoidné zmeny“, ev. “diskoidný lupus“.

Kožné zmeny nešpecifické pre SLE

 

Panikulitída

Vyskytuje sa zriedkavo. Prejavuje sa podkožnými útvarmi a uzlami, nepohyblivými voči spodine. Ide v podstate o zápalové postihnutie tukového tkaniva.

 

Alopécia

Strata vlasov je bežným typickým prejavom SLE. Môže byť spôsobená aktivitou ochorenia, ale aj niektorými liekmi (metotrexát).

Postihnutie slizníc

Typickým prejavom je výskyt defektov na sliznici dutiny úst, menej často v iných lokalitách.

 

Urtika a vaskulitída

Vyskytuje sa asi v 10 % prípadov, najčastejšie vo forme purpury, t. j. drobných bodkovitých  krvácaní do kože. Ďalšími prejavmi vaskulitídy bývajú ulcerácie (otvorené defekty) končekov prstov a nechtov, ktoré môžu viesť až k tvorbe gangrenóznych ložísk. Pod nechtami môžeme ako prejav vaskulitídy pozorovať drobné (tzv. trieskové) zakrvácanie.

 

Liečba SLE patrí do rúk reumatológa. Hlavným liekom pri kožnom postihnutí je hydroxychlorochín. V liečbe možno použiť aj nižšie dávky glukokortikoidov, ktoré možno podávať aj lokálne vo forme mastí. Neodmysliteľnou súčasťou liečby je používanie krémov na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom!

Tento článok bol podporený spoločnosťou GSK v spolupráci s odborníkom v reumatológii na podporu osvety pacientov so SLE. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 | tel.: 02 / 48 26 11 11 | fax: 02 / 48 26 11 10 | www.gsk.sk
Zinc kód: SK/BEL/0004/18
Dátum prípravy: Júl 2018

 

* Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.