Pred spojkou ako sa čiarka píše:

  • Ak sa ňou uvádza vedľajšia veta (nachádza sa v súvetí a spája dve vety – hlavnú a vedľajšiu). O tomto pravidle ste sa učili v škole, teda ak spája dva prísudky (slovesá).

Napríklad: Premýšľal, ako napraviť chybu. Cítil, ako slabne. Počul ho, ako sa smeje.

 

  • Čiarka sa píše aj v prípade, ak ide o vetné prirovnanie (teda prirovnanie v súvetí).

Napríklad: Je tu lepšie, ako som čakal. Brat je starší, ako som ja.

 

  • Ak sa ňou uvádza prívlastok (prívlastok odpovedá na otázku aký, aká, aké?).

Napríklad: Námety, ako znížiť nezamestnanosť. Nápad, ako zvládnuť návštevu dieťaťa u lekára bez stresu.

 

  • Ak sa ňou uvádza prístavok (používa sa pri bližšom vysvetlení, uvedení príkladov).

Napríklad: U nás rastú ihličnaté stromy, ako smrek, jedľa, borovica. 

Na vyšetrenie si prineste všetko potrebné, ako preukaz poistenca, občiansky preukaz a výmenný lístok.

 

  • Ak sa ňou zdôrazňuje zlučovací alebo stupňovací vzťah (v tomto prípade vám pomôže fakt, že je možné spojku ako zameniť za spojku ale).

Napríklad: Nešiel do práce, ako ani k lekárovi. Nie tak jeho nadanie, ako skôr pracovitosť.

Pre spojkou ako sa čiarka nepíše:

  • Ak sa spojka ako nachádza v nevetnom prirovnaní (prirovnávame dve veci).

Napríklad: Biely ako sneh. Je rovný ako jedľa. Je to lepšie ako vlani.

 

  • Ak sa ňou pripája tesný prívlastok (teda vymenovávanie vecí, ktoré nemožno z vety odstrániť, ak má mať veta daný význam).

Napríklad: Z takých bylín ako mäta, šalvia, rumanček sa varí čaj. Jazyky ako slovenčina a čeština sú západoslovanské. Takí ľudia ako on a jeho brat tu majú stále dvere otvorené.

 

  • Ak stojí spojka ako za hlavnou vetou osamotene, izolovane (bez vedľajšej vety).

Napríklad: Pokúšala sa ti pomôcť? Nie. Nevedela ako.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi