V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných viac ako 350 000 diabetikov. Počet pacientov liečených na cukrovku vzrástol oproti roku 2009 o 5 % a každý rok je do dispenzárnej starostlivosti v SR prijatých viac ako 20-tisíc nových pacientov.

V rámci celosvetových štatistík sa v roku 2020  predpokladá počet diabetikov do 300 miliónov.

Toto ochorenie spôsobuje už vážne ekonomické problémy v súvislosti s liečbou diabetu a jeho komplikáciami, kde sa náklady na liečbu tohoto ochorenia pohybujú na úrovni 5 – 10 % z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Komplikácie cukrovky môžu spôsobiť slepotu, amputáciu končatín, ako aj iné cievne ochorenia od infarktu myokardu až po mozgovú príhodu.

V rámci komplikácií, ktoré postihujú dolné končatiny, predstavujú diabetické vredy  významnú a rýchlo sa vyvíjajúcu komplikáciu cukrovky, z väčšiny ktorých sa stanú chronické nehojace sa rany. Až jedna tretina z nich vedie k amputácii dolnej končatiny.

Nový spôsob ako predísť amputácii

Súčasné pokroky v oblasti vedeckého výskumu a inovatívne techniky vedú k zlepšeniu starostlivosti o ťažko sa hojace rany a snažia sa diabetickým pacientom pomôcť predísť amputáciám. Jednou z nich je liečba diabetickej nohy pomocou kmeňových buniek.

Kmeňové bunky predstavujú sľubnú liečbu diabetických vredov, pretože sú schopné zacieliť, ako aj vynechať abnormálne zmenené mechanizmy hojenia a porušenú signalizáciu buniek v diabetických ranách a podporovať hojenie. Tieto bunky produkujú modulátory, ktoré ovplyvňujú tak zápalovú reakciu, ako aj rastové faktory pre regeneráciu tkanív.

Je zrejmé, že v tejto oblasti prebieha celosvetovo rozsiahly výskum s mnohými procesmi, ktoré sa zaoberajú problematikou liečby kmeňovými bunkami. V nemocnici v Malackách sa liečba kmeňovými bunkami začala realizovať v roku 2017. Prebiehala na základe ročnej štúdie, do ktorej boli zapojení piati pacienti trpiaci neuropatickými vredmi pri ťažkej forme cukrovky. Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa aplikovali pacientom s viacročnými defektmi na nohách. Primárnym cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť bezpečnosť kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi pre pacientov s diabetickými vredmi. Sekundárnym cieľom zas zachytiť účinnosť týchto buniek v liečbe diabetických vredov.

Kmeňové bunky sú účinné v liečbe diabetických rán

Pacientom sa podávali dve aplikácie s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi vo forme niekoľkých injekcií buniek do rany a do bezprostredného okolia rany. Interval medzi podaniami bol jeden týždeň a sledovanie pacientov prebiehalo jeden rok.

Bezpečnosť bola hodnotená rutinnými vyšetreniami krvi a moču, posúdením funkcie pečene a obličiek, analýzou hladiny tukov v krvi pred liečbou a po 2 a 6 mesiacoch po druhej aplikácii. Naviac bola bezpečnosť dodatočne vyhodnotená na základe slovného hodnotenia pacientov bezprostredne po aplikáciách, 2 mesiace, 6 mesiacov a po jednom roku po druhej aplikácii.

Za účelom zistenia, či kmeňové bunky majú významný vplyv na hojenie rán, sa realizovalo meranie rozmerov rany 2 a 6 mesiacov po druhej aplikácii.

Výsledky nášho sledovania poukázali na to, že môže ísť o bezpečnú a účinnú metódu v liečbe týchto ťažko hojacich sa rán s vysokým biologickým potenciálom. Keďže u väčšiny pacientov prišlo k plnému zhojeniu týchto chronických defektov bez známok recidívy počas ročného sledovania, Nemocnica v Malackách pokračuje aj naďalej v liečbe diabetickej nohy kmeňovými bunkami. Aplikáciu je možné podstúpiť ako samoplatca, nie je dostupná úhrada zo zdravotného poistenia. V roku 2018 nemocnica v Malackách získala finančnú podporu vo forme grantu v rámci APVV na aplikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe diabetickej nohy. V rámci grantu, ktorý bude trvať do roku 2020, môže byť ošetrených 40 pacientov.

Celkový čas strávený v nemocnici je približne týždeň. Vzhľadom na diagnózu je však pre úspech potrebné, aby pacienti aj po aplikácii kmeňových buniek prísne dodržiavali životosprávu a odporučený liečebný režim.

Viac informácií získate na  stránke http://www.liecbabunkami.sk alebo na bezplatnej linke 0800 30 00 30.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi