BabyGen je neinvazívne prenatálne vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v genetickom laboratóriu analýzou vzorky krvi matky už od 10. týždňa tehotenstva. „Metodika testu funguje na identifikácii prítomnosti chromozómu Y v krvi tehotnej ženy, a to veľmi citlivými molekulárnymi metódami založenými na analýze DNA. V súčasnosti je najpresnejším prenatálnym testom pohlavia plodu, výsledok určí s presnosťou viac ako 99,5 %,“ opisuje RNDr. Gabriel Minárik, jeden z autorov testu. Ďalšou možnosťou, ako zistiť pohlavie plodu už v skorom štádiu tehotenstva, je TRISOMY test – vyšetrenie, ktoré však prioritne slúži na vylúčenie častých chromozómových porúch plodu, napríklad Downovho syndrómu.

Záujem o zistenie pohlavia „čím skôr“ má množstvo dôvodov. „Túžba po dieťati vedie prirodzene k otázke, či to bude dcéra, alebo syn. Pre budúcich rodičov je prijateľnejšie tešiť sa od začiatku na chlapčeka alebo dievčatko, ako ostať v nevedomosti,“ vysvetľuje MUDr. Dagmar Gavorníková, primárka gynekológie z Interklinik. Otázka poznania pohlavia budúceho potomka zohráva dôležitú úlohu pri výchove dieťaťa, ktoré už rodičia majú: „Mnohokrát tieto deti pociťujú informáciu o príchode súrodenca ako stratu svojej jedinečnosti a „hrozbu“ deľby rodičovskej lásky. Mnohokrát tu pomôže, ak zosobníme vyvíjajúci sa plod v brušku matky. Ak vieme pohlavie, vieme vybrať meno a môžeme komunikovať s dieťatkom v brušku. Do mojej ambulancie chodia často obaja budúci rodičia spolu s ich deťmi. Vidím, ako sa aj ony zaujímajú o svojho budúceho súrodenca v brušku. Volajú ho menom, počúvajú jeho srdiečko, snažia sa s ním komunikovať. Príchod ďalšieho člena rodiny tak zvládajú oveľa lepšie.“

 

Ako to v praxi prebieha?

V ambulancii gynekológa odoberú tehotnej žene štandardným spôsobom vzorku krvi, čo pre matku ani jej plod nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Z tejto vzorky odborníci v laboratóriu izolujú DNA a zisťujú prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke nachádza chromozóm Y, ktorý pochádza z plodu, v brušku budúcej mamy rastie chlapček. Ak sa chromozóm v krvi nenachádza, je to dievčatko. Práve kvôli identifikácii prítomnosti Y chromozómu je dôležité, aby s odobratou krvou pri odbere manipulovala výhradne žena, napríklad zdravotná sestra, aby sa vzorka nekontaminovala iným, plodu nevlastným mužským chromozómom Y. „Skresliť výsledky vyšetrenia môže napríklad aj krvná transfúzia od mužského darcu alebo transplantácia kostnej drene (či iného orgánu) takisto od mužského darcu. Je dôležité, aby o takýchto skutočnostiach informovala svojho gynekológa každá tehotná žena ešte predtým, ako sa pre DNA test pohlavia plodu rozhodne,“ upozorňuje molekulárny biológ Gabriel Minárik. Výsledok BabyGen testu je známy do piatich pracovných dní, no najskôr po ukončenom 12. týždni tehotenstva*. Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Robí sa na žiadosť pacientky a stojí 84 €. Zoznam lekárov, ktorí vyšetrenie poskytujú, je dostupný na www.babygen.sk.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi