Unikátna technológia

V záujme zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa súčasťou centrálneho komplexu laboratórií MEDIREX GROUP v Bratislave stala nová technologicky najmodernejšia automatická linka, ktorá je raritou nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Do unikátnej technológie, ktorá je jedinou v rámci strednej a východnej Európy, investovala spoločnosť MEDIREX dva milióny eur. Inštalácia novej laboratórnej linky Aptio, ktorá sa začala vlani v novembri za plnej prevádzky laboratória, umožnila zrýchlenie a skvalitnenie analýzy vzoriek, ktoré sa denne rátajú v desiatkach tisícoch a ich počet stále narastá. Nová linka zároveň umožňuje významným spôsobom skrátiť čas od príchodu vzorky do laboratória do vydania konečného výsledku objednávateľovi.

Slovenský TRISOMY test získal CE značku

Skupina MEDIREX GROUP nepretržite implementuje do klinickej praxe nové typy vyšetrení. Jedným z nich je veľmi žiadaný neinvazívny prenatálny test na skríning trizómií plodu – TRISOMY test, ktorý získal CE označenie. CE označenie je potvrdením toho, že výrobok zodpovedá požiadavkám nového typu technickej harmonizácie Európskej únie.

TRISOMY test umožní z krvi tehotnej ženy vyšetriť niekoľko chromozómových porúch vyvíjajúceho sa plodu spôsobujúcich Downov, Edwardsov alebo Patauov syndróm. Test vyrobený slovenskými vedcami je dostupný v troch variantoch.

 

Lídri v digitalizácii

Laboratóriá Medirex sú lídrom v digitalizácii laboratórnej diagnostiky na Slovensku – zaviedli v SR štandardizovaný číselník laboratórnych metód LOINC, podieľajú sa na zavedení eHealth systému v SR či zavádzajú on-line priamu komunikáciu so svojimi klientmi a on-line prenos výsledkov do chorobopisu pacienta. Zároveň majú klienti laboratórií MEDIREX k dispozícii klientsku zónu s celou databázou ordinovaných vyšetrení a výsledkov.

Laboratóriá MEDIREX GROUP (Medirex, Medicyt) sú najväčším poskytovateľom laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia, lekárska genetika, cytológia, biopsia, bakteriológia, mykológia, parazitológia, virológia, sérológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia.

Základným poslaním laboratórií MEDIREX GROUP je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť s rýchlym ohlasom.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi