Terminológia

  • webová stránka – používa sa na označenie základnej informačnej služby v rámci internetu. Označenie webstránka je slangové, spojenie webovská stránka nespisovné. Rovnaké pravidlo platí pre webový server (teda nie webserver/webovský server).
  • zdieľať – v kodifikačných príručkách slovenského jazyka je slovo zdieľať hodnotené ako nespisovné (je to bohemizmus zo slova sdílet). Preto je potrebné sa mu vyhýbať. Slovenské ekvivalenty sú deliť sa o informácie, šíriť informácie, sprístupňovať informácie/fotky, spoločne niečo používať, mať rovnaký názor, vzájomne si niečo vymieňať.
  • lajk, lajkovať, lajker, olajkovať (lajknúť) – všetky tieto pojmy je možné používať vo význame anglického like (páčiť sa)
  • chatovať, četovať, chat, čet – spisovné pojmy na označenie internetovej komunikácie prostredníctvom chatov
  • online, on-line – obidva zápisy sú správne
  • baner, banerová reklama – na označenie online reklamy je vhodné použiť už túto zdomácnenú podobu anglického slova banner
  • používateľ – používa sa na označenie osoby, ktorá nejakú vec (softvér, sociálnu sieť, aplikáciu) používa. Nesprávne sa označuje v tejto súvislosti pojmom užívateľ – užívateľ je právnický termín, ktorý označuje osobu, ktorá má niečo v užívaní (byt, dom, nehnuteľnosť).
  • smartfón – na označenie tzv. inteligentného telefónu je možné použiť tento tvar (namiesto pôvodného anglického smartphone)
  • vyhľadávač, prehliadač, prehľadávač– všetky tri termíny označujú softvér v našich počítačoch na prehliadanie stránok na internete (z najznámejších môžeme spomenúť Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera). Najčastejšie sa používa pojem prehliadač. Najmenej často sa vyskytuje prehľadávač.
 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi