Ochrana osobných údajov je základné právo všetkých občanov EÚ. Ich neoprávnené zverejnenie, zneužívanie či krádež totožnosti – to je len pár rizík, ktoré nám v súvislosti so zberom osobných údajov na internete hrozia. Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti GDPR (General Data Protection Regulation), nariadenie, ktoré dá občanom EÚ väčšiu kontrolu nad tým, ako s ich osobnými údajmi môžu nakladať rôzne organizácie. Zavádza množstvo noviniek, ktoré sa nás týkajú ako občanov, rodičov neplnoletých detí a prípadne aj živnostníkov. Toto sú vaše nové práva:

 

PRÁVO NA JASNÉ INFORMÁCIE

Máte právo dostávať jasné informácie o spracovaní vašich osobných údajov. Spoločnosti vám musia dať informácie o tom, aké údaje o vás spracovávajú a na aké účely ich využívajú.

PRÁVO NA PRÍSTUP K SVOJIM ÚDAJOM

Máte právo na bezplatný prístup k vašim osobným údajom, ktorými spoločnosť o vás disponuje, a požadovať ich kópiu v prístupnom formáte. Čo to znamená? Ako fyzická osoba môžete kedykoľvek požadovať poskytnutie všetkých informácií, ktoré o vás má ktorákoľvek organizácia. Vaša žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zodpovedaná v lehote 30 dní a nesmú byť za ňu účtované žiadne poplatky.

PRÁVO NA PRENOS SVOJICH ÚDAJOV

Ak vaše údaje používa spoločnosť, ktorej ste na to dali súhlas alebo ste s ňou podpísali zmluvu, môžete ju požiadať, aby vám ich vrátila alebo ich previedla na inú spoločnosť, ktorej služby chcete využívať (napríklad keď prechádzate z jednej internetovej sociálnej siete na inú alebo keď prechádzate k inému poskytovateľovi cloudových služieb.

PRÁVO „BYŤ ZABUDNUTÝ“

To znamená, že budete môcť požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak si už viac neželáte ich spracúvanie a spoločnosť nemá žiadny opodstatnený dôvod na ich uchovávanie. Napríklad keď zadáte vaše meno do online vyhľadávača a vo výsledkoch sa zobrazia odkazy na starý spravodajský článok o dlhu, ktorý ste už dávno zaplatili, budete môcť požiadať vyhľadávač o vymazanie týchto odkazov (ak nie ste verejná osoba alebo ak záujem širokej verejnosti na prístup k informáciám nezíska prevahu nad vaším záujmom na odstránení článku).

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať, ak organizácia spracúva vaše osobné údaje mimo verejného záujmu, a tiež môžete odmietnuť priamy marketing.

Taktiež máte právo namietať proti automatizovaným rozhodnutiam. Ide o to, že niektoré inštitúcie, ako napríklad banky alebo daňové úrady, používajú na rozhodovanie o vás algoritmy. V takom prípade vás musia o tejto skutočnosti informovať, ponúknuť vám možnosť revízie automatizovaného rozhodnutia, ako aj možnosť napadnúť takéto rozhodnutie.

 

PRÁVO OPRAVIŤ SVOJE ÚDAJE

Chyby v osobných údajoch vám môžu spôsobiť komplikácie, najmä ak žiadate o pôžičku, poistenie alebo úver. Ak si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré o vás nejaká spoločnosť má, sú chybné, môžete požiadať o ich opravu. Spoločnosť ich musí opraviť čo najskôr.

 

PRÁVO BYŤ INFORMOVANÝ O STRATE ÚDAJOV

Ak organizácii uniknú vaše osobné údaje (stratia sa alebo sa sprístupnia bez oprávnenia), musí o tom najneskôr do 72 hodín informovať príslušný národný úrad na ochranu osobných údajov. Ak ide o únik s vysokým osobným rizikom (napríklad ak sú to údaje z vašej kreditnej karty, ktoré neboli zašifrované), organizácia bude informovať aj vás osobne. Ak to spoločnosť neurobí, môže dostať pokutu.

AK NIEKTO PORUŠÍ VAŠE PRÁVA…

…môžete poslať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý môže organizácii uložiť rôzne sankcie, napríklad pozastaviť alebo ukončiť spracovávanie osobných údajov alebo uložiť pokutu. Pokuty pre spoločnosti, ktoré zhromažďujú údaje o občanoch, sa zvyšujú až do 20 mil. eur, respektíve na úroveň 4 % z celkového svetového ročného obratu.

Súhlas musí byť jednoznačný

V prípadoch, keď spoločnosti potrebujú váš súhlas, aby mohli spracúvať vaše osobné údaje, musia vás o tento súhlas požiadať a jasne uviesť, ako použijú vaše údaje. Váš súhlas pritom musí byť jednoznačným vyjadrením vášho želania a musíte ho poskytnúť pozitívnym úkonom. Spoločnosti sa teda nebudú môcť skrývať za zdĺhavé právne podmienky, ktoré ste si nikdy neprečítali.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.