Nevyžiadané telefónne hovory z rôznych call centier nie sú len otravné. Ak si nedáme pozor, môžeme na ne citeľne doplatiť, a to aj v prípade, ak si myslíme, že sme k ničomu nedali súhlas.

Uzavrieť zmluvu len cez telefón je pohodlné. Problém nastane, ak si vec rozmyslíme, napríklad preto, lebo sme volajúcemu zle rozumeli. To, ako vedia ľudia z call centier drmoliť, vie asi ­každý. Dôležité je uvedomiť si, že slovo „áno“ môže byť v niektorých prípadoch brané za súhlas so zmluvou, aj keď ste si mysleli, že odpovedáte na inú otázku. Ale vy ste už to „kúzelné slovo“ povedali a nepoctivá firma vás už nachytá. Odborníci ale varujú, že obsahom zmluvy je všetko, čo ste odsúhlasili počas hovoru. Ak nemáte ako si overiť, čo pri hovore zaznelo, budete veľmi ťažko dokazovať svoje tvrdenia. Samotné overenie tiež nie je ľahké.

Chcete odstúpiť od zmluvy? Konať musíte rýchlo!

Síce hneď na začiatku hovoru obvykle dávame súhlas s nahrávaním hovoru, ale nahrávku má firma, nie my. A to, či ju bude ochotná uvoľniť, je na nej. Vyskytli sa dokonca aj prípady, keď podnikateľ telefonický hovor účelovo zostrihal podľa svojej potreby a pôvodne nevinná konverzácia sa zmenila na zbraň proti spotrebiteľovi. Inokedy vám zavolá len automat, ktorého cieľom je vymámiť z vás to kľúčové „áno“, a kým si uvedomíte, že hovoríte len so strojom, nevyžiadaný tovar je už na ceste k vám. Na Slovensku sa už vyskytli prípady, keď sa operátor tváril, že mu vypadáva telefonické spojenie a pýtal sa, či ho dobre počujete. Vy opäť potvrdíte, že „áno“, a majú vás! Vynachá­dzavosť šmejdov nepozná hraníc! Ešte častejšie sa stáva, že nepremyslene kývneme na ponuku, a potom si po overení informácií súhlas rozmys­líme. To môžeme, ale konať musíme okamžite! Neúprosná lehota na odstúpenie začína plynúť od uzavretia zmluvy. Jej začiatok sa môže u rôznych zmlúv líšiť, napríklad pri kúpnej zmluve začína lehota plynúť až od ­prevzatia tovaru. Ale aj tak konajte hneď. Vždy zmluvu vypovedajte písomne! Inak budete ťažko dokazovať, že ste to urobili. Iba ak by ste si hovor sami nahrali. Keď lehotu na odstúpenie premeškáte, môžete sa napríklad pri objednávke periodického zasielania tovaru (často sú to výživové doplnky, vitamíny či literatúra) ocitnúť v situácii, keď ho ani ­nemôžete vrátiť.

 

Čo hovorí zákon?

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho:

  • Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi na začiatku každého telefonického rozhovoru svoje identifikačné údaje, obchodný zámer telefonickej komunikácie a napokon informáciu o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a poplatky.
  • Od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej po telefóne môže spotrebiteľ odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru či uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.