Problematika zneužívania drog a alkoholu u mladistvých patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy. Slovensko patrí medzi krajiny s plne rozvinutým drogovým trhom, na ktorom sú zastúpené všetky druhy drog dostupné v Európskej únii. Množstvo látok, ktoré majú charakter drogy, je veľké a rozmanité. Droga je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie akákoľvek látka, ktorá po vstupe do organizmu dokáže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií.  K užitiu drogy dochádza zriedkavo náhodne, teda bez toho, aby konzument vedel o možných účinkoch. Vo väčšine prípadov ide o vedomé a pravidelné užívanie návykových látok, ktoré môže končiť psychickou až fyzickou závislosťou.

 

Závislých pribúda

Počet požiadaviek na vyšetrenie drog rok čo rok narastá. Rovnako ako aj počet pozitívnych nálezov. Monitorovanie drog na východnom Slovensku ukazuje, že drogou číslo jeden je stále marihuana. Na druhom mieste sa nachádza/je metamfetamín (pervitín). V posledných rokoch bol vo svete aj na Slovensku zaznamenaný výskyt nových psychoaktívnych látok,  takzvaných “designer drugs“. Kým v roku 2013 bolo v EU systéme včasného varovania monitorovaných 280 nových drog, dnes je ich počet 620.

Čo sú to za drogy?

Z chemického hľadiska sú tieto látky štruktúrnou obmenou vo väčšine prípadov už existujúcich drog. Účinkami sú však podobné tradičným drogám. Nebezpečenstvo dizajnérskych drog  pochádza z kombinácie a podávania týchto drog, ktoré neboli toxikologicky a farmakologicky preskúmané. „V princípe ide o to, že zmenou štruktúry vznikne látka, ktorá nie je na zozname zakázaných látok, preto sa na ňu nevzťahuje právny postih ako na iné ilegálne drogy,“ vysvetľuje Jana Varhačová z laboratórií Medirex. Predaj týchto látok je často maskovaný. Nepredávajú sa teda ako drogy, ale ako rôzne detergenty, hnojivá, kúpeľné soli. Dizajnérske drogy boli nájdené v rôznych skupinách drog vrátane opioidov, stimulantov, halucinogénov. Dvadsaťpäť z nich je od 1.októbra 2015 na zozname rizikových látok v prílohe vyhlášky č.121/2015 Z.z.

 

Odhalí ich analýza moču

Dá sa to overiť laboratórnou analýzou moču, v ktorom sa tieto látky vyskytujú dlhšie oproti krvi. Laboratórna identifikácia drogy je predmetom toxikologickej analýzy. Napríklad v laboratóriách Medirex je toxikologická analýza zameraná predovšetkým na diagnostiku akútnych otráv a odhaľovanie zneužívania drog. „Vyšetrenia sú realizované schémou systémovej toxikologickej analýzy. V prvom kroku sú robené skríningové testy na drogy, ktoré poskytujú predbežný výsledok. Pozitívny nález skríningového testu sa potvrdzuje špecifickejšou metódou. Na tento účel máme k dispozícii vysoko citlivé prístroje, ktoré jednoznačne potvrdia prítomnosť drogy v biologickej vzorke pacienta. V prípade nových dizajnérskych drog je použitie týchto techník jedinou možnosťou ich identifikácie, pretože skríningovými testami sa tieto látky nedajú zachytiť,“ objasňuje postup diagnostiky Jana Varhačová a pokračuje: „Výhodou nášho pracoviska je jeho nepretržitá prevádzka, počas ktorej je možné urobiť minimálne skríningové vyšetrenie na prítomnosť drogy v moči v akúkoľvek hodinu podľa potreby lekára.“

Máte podozrenie, že vaše dieťa berie drogy?

Tento „bonus“ laboratória často využívajú rodičia, ktorí chcú otestovať svoje dieťa na prítomnosť drog alebo alkoholu po príchode z diskotéky alebo inej večernej akcie. Úspešnosť záchytu hlavne nových drog u pacientov závisí predovšetkým od prístrojovej vybavenosti laboratórií. Je potrebné si uvedomiť, že výrobcovia dizajnérskych drog budú stále o krok vpred pred legislatívnym procesom. „Akonáhle začne byť nová droga kontrolovaná, výrobcovia prechádzajú na ďalšie, inovatívnejšie alternatívy,“ upozorňuje odborníčka z laboratórií Medirex.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 1.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi