Obdobie respiračných ochorení sa začína približne v októbri a trvá až do konca apríla. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo v sezóne 2016/2017 hlásených viac ako jeden a pol milióna akútnych respiračných chorôb s celkovou chorobnosťou viac ako 57 000 ochorení na 100 000 osôb. Asi 11 % z toho tvorili prípady chrípky a chrípke podobných chorôb.

Nie je to LEN chrípka

V minulej sezóne zomrelo na Slovensku 5 osôb s prejavmi závažnej infekcie vírusom chrípky. Aj keď prevažná väčšina chorých na chrípku sa vylieči bez následkov, choroba so sebou prináša aj riziká. Vo väčšine prípadov nie je potrebné nasadiť žiadnu špecifickú liečbu. Organizmus chorobu zvládne sám. Úplné vyliečenie si však vyžaduje svoj čas a pokojový režim bez záťaže organizmu. Práve zanedbanie pokoja na lôžku môže mať vážne následky.

Hrozia komplikácie

Aj keď závažné komplikácie nie sú časté, ak sa vyskytnú, môžu viesť k nezvratnému postihnutiu iných orgánov, napríklad srdca. ,,Ak vírus napadne bunky srdcového svalu, vzniká zápal. Vírusová myokarditída má väčšinou mierny priebeh. Ten sa však môže skomplikovať, aj s fatálnymi následkami. Skorá diagnostika myokarditídy je veľmi dôležitá. Aj keď je choroba dobre definovaná, nie je jej jednoznačné stanovenie jednoduché a predstavuje určitý diagnostický problém. Predpokladá sa, že myokarditída je zodpovedná za viac ako 10 % prípadov náhleho úmrtia mladých dospelých, bez predchádzajúcich varovných príznakov. V ďalších prípadoch môže neliečená myokarditída neskôr viesť k rozvoju dilatačnej kardiomyopatie, stavu, pri ktorom začne srdcový sval postupne zlyhávať, zväčšuje sa až nakoniec nedokáže dostatočne pumpovať krv do organizmu. Jedinou možnosťou nakoniec zostane len transplantácia srdca. Veľkou nepríjemnosťou pri tomto stave je, že choroba prebieha pomaly. Prejaví sa mnoho rokov po prvotnej infekcii,“ vysvetľuje patológ Pavol Janega, ktorý zároveň šéfuje vedeckovýskumnej organizácii Medirex group academy.

Dá sa jej vyhnúť

V prevencii chrípky je veľmi dôležité primerané otužovanie organizmu, pobyt na čerstvom vzduchu a zdravá životospráva bohatá na zeleninu a ovocie. Účinnou ochranou je aj každoročné očkovanie. Vakcína, ktorá je navrhnutá zvlášť na každú sezónu, je určená voči tým typom chrípkového vírusu, pri ktorých predpokladáme, že budú najčastejšou príčinou ochorenia.

Vetrať, umývať si ruky a vyhýbať sa chorým

Chrípkový vírus sa šíri vzduchom – kvapôčkovou infekciou. Dôležité je preto počas chrípkovej sezóny primerane vetrať, pravidelne si umývať ruky a vyhýbať sa priamemu kontaktu s chorou osobou. Respiračné vírusové infekcie, vrátane chrípky, sú v tomto období častým zdravotným problémom. Väčšina chorých úplne vyzdravie aj bez potreby akejkoľvek cielenej liečby. Chrípku však neradno podceňovať. Má potenciál spôsobiť problémy, ktoré môžu byť aj fatálne.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

MUDr. Pavol Janega, PhD.
Všetky články autora
MUDr. Pavol Janega, PhD., je od septembra 2016 riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Vo svojej novej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré získal ako vedecký pracovník v MGA od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov. Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.