Skôr než vyrazíte na dovolenku, mali by ste poznať svoje práva, ako aj nariadenia konkrétnych dopravcov, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám. Pri kúpe cestovného lístka vám napríklad v rámci EÚ nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete. Či už vaše spojenie mešká, alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii. Ak opúšťate EÚ alebo do nej vstupujte s hotovosťou 10-tisíc eur a viac (alebo s ekvivalentom v iných menách), musíte ju precliť. V rámci EÚ sa o nutnosti preclenia informujte u príslušných colných orgánov (východiskového, tranzitného a cieľového štátu). Samozrejme, isté obmedzenia sa týkajú aj tovaru, ktorý nakúpite v zahraničí. Môžete si priviezť 800 cigariet, 10 litrov liehovín, 110 litrov piva. Z krajín mimo EÚ však len 4 litre nešumivého vína a 16 litrov piva. Povolený je dovoz tovaru do hodnoty 300 eur na cestujúceho alebo 430 eur pri leteckej a námornej doprave. Bezcolné tekutiny zakú­pené na letisku či v ktorejkoľvek leteckej spoločnosti sa môžu prenášať ako príručná batožina, pokiaľ zostanú spolu s účtom zapečatené v bezpečnostnej taške, ktorú ste dostali pri nákupe. Tú môžete otvoriť až po príchode do cieľovej destinácie.

 

Cestujeme vlakom

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte minimálne s hodinovým meškaním, máte nárok na zrušenie cesty a okamžité vrátenie ceny lístka. Takisto vám môže vzniknúť nárok na spiatočnú prepravu do východiskovej stanice, ak cesta už nespĺňa účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému plánu cesty, alebo na prepravu do vašej cieľovej stanice pri najbližšej príležitosti (alebo v neskoršom termíne podľa vášho výberu) za porovnateľných prepravných podmienok.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu alebo využijete náhradnú prepravu do vašej cieľovej stanice, môžete mať nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;  50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo vyše 2 hodín. Na náhradu nevzniká nárok, ak ste informácie o meškaní mali predtým, ako ste si kúpili cestovný lístok.

 

Cestujeme autobusom

V prípade, že dôjde k zrušeniu vášho diaľkového spoja (vyše 250 km), na ktorý ste mali rezervovaný lístok, alebo k omeškaniu (vyše 2 hodín), musia vám ponúknuť vrátenie ceny lístka, prípadne bezplatnú cestu späť do pôvodného miesta nástupu alebo bezplatnú prepravu do konečnej destinácie za porovnateľných podmienok v najbližšom možnom termíne.

Ak mala vaša cesta diaľkovou linkou (vyše 250 km) trvať dlhšie ako 3 hodiny a odchod je posunutý o vyše 90 minút, resp. zrušený, máte nárok na jedlo a občerstvenie, prípadne aj ubytovanie, ak môžete v ceste pokračovať až na ďalší deň. (Dopravca nie je povinný zaplatiť náklady na ubytovanie, ak spoj mešká z dôvodu nepriaz­nivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy.)

Ak ste počas diaľkovej cesty autobusom (vyše 250 km) utrpeli zranenia alebo poškodenie osobného majetku v dôsledku dopravnej nehody, máte nárok na finančnú náhradu.

Cestujeme lietadlom

Pri rezervácii a kúpe letenky musí byť cena za každú položku (cestovné, dane, poplatky a príplatky) jasne uvedená, aby pri platbe nedošlo k nepríjemnému prekvapeniu zo zvýšenej sumy.

Ak nestihnete nastúpiť na nadväzujúci let z dôvodu meškania prvého letu, máte nárok na náhradu. Ak sú lety súčasťou jednej rezervácie, dopravca vám musí ponúknuť výber medzi vrátením ceny letenky a čo najskorším letom naspäť na letisko odletu alebo vás presmerovať do konečnej destinácie. Prepravné podmienky musia byť porovnateľné, ale podliehajú dostupnosti voľných miest. Ak vás presmerovali a do konečnej destinácie sa dostanete až o tri hodiny alebo neskôr, máte nárok na náhradu.

Ak vám zrušia let, máte nárok na náhradu všetkých nákladov na letenku za tú časť cesty, ktorá sa neuskutočnila (peniaze by vám mali vrátiť do siedmich dní), alebo na presmerovanie pri najbližšej príležitosti. Ak ste už na letisku a rozhodnete sa pre presmerovanie, máte takisto nárok na jedlo a občerstvenie v množstve primeranom dĺžke čakania, na dva telefónne hovory, textové správy alebo e-maily. Ak bol váš let preložený na deň po naplánovanom odlete, máte nárok na ubytovanie v hoteli a v závislosti od okolností na peňažnú náhradu.

Ak váš let mešká vyše troch hodín a letecká spoločnosť nemôže dokázať, že omeškanie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť primeranými opatreniami, mali by ste mať nárok na peňažnú náhradu.

V prípade zrušenia alebo meškania letu spôsobeného mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť (napr. veľmi nepriaznivé počasie), si nemôžete uplatniť právo na náhradu. No dopravca vám musí ponúknuť pomoc (vrátenie ceny letenky alebo presmerovanie) a starostlivosť (jedlo, prípadne aj ubytovanie) počas čakania na alternatívnu dopravu.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.