Hypertenzia v gravidite spôsobuje rôzne závažné chorobné stavy matky, plodu a novorodenca, ktoré dokonca ohrozujú aj ich život. Dôkladná a presná diagnostika vysokého krvného tlaku u tehotnej ženy je preto dôležitou súčasťou komplexnej starostlivosti.

Čo je hypertenzia?

Hypertenzia v tehotenstve je stav, keď nameraný systolický a diastolický tlak pri dvoch nezávislých meraniach je vyšší ako 140/90 torrov, t. j. 18,6/12 kPa. V súčasnosti vysoký krvný tlak komplikuje tehotenstvo asi 10 % žien a môže sa objaviť v rôznych obdobiach gravidity.

Kedy sa objavuje?

Mnoho žien plánuje tehotenstvo v neskoršom biologickom období života, v ktorom sa hypertenzia vyskytuje častejšie. Táto preexistujúca hypertenzia sa prejavuje nameraným vyšším tlakom krvi pred 20. gestačným týždňom tehotenstva, alebo hypertenzia už predchádza graviditu. Tento druh vysokého krvného tlaku v tehotenstve tvorí až 90 % prípadov.

Druhou, pomerne závažnou komplikáciou je gestačná hypertenzia (preeklampsia) vyvolaná tehotenstvom. Obvykle sa vyvíja po 20. týždni gravidity a vo väčšine prípadov vymizne do 42 dní po pôrode.

Nepríjemnou kombináciou je preexistujúca hypertenzia plus superponovaná gestačná hypertenzia s nálezom bielkovín v moči. Ako už z názvu vyplýva, ide o tehotné ženy s preexistujúcou hypertenziou, u ktorých sa vyvinie preeklampsia.

Vysoký krvný tlak sa môže objaviť aj niekoľko dní po pôrode, čo môže viesť k vážnym komplikáciám pre mamu a dieťa, ak sa nelieči rýchlo. Aby sme vylúčili či potvrdili antenatálnú neklasifikovanú hypertenziu, je nevyhnutné kontrolné meranie po pôrode na 42. deň alebo neskôr.

Aké sú príznaky vysokého tlaku?

Medzi najčastejšie prejavy, ktoré sprevádzajú hypertenziu, patria:

  • bolesti hlavy,
  • rýchly nárast hmotnosti,
  • opuchy dolných končatín,
  • zriedkavejšie močenie,
  • zmena farby a zakalenie moču,
  • zmena nálady.

Čo spôsobuje vysoký tlak v tehotenstve?

V organizme  matky dochádza k zníženému zásobovaniu dôležitých orgánov krvou. Trpia najčastejšie obličky, pečeň, CNS, pľúca, maternica, placenta a krvotvorné tkanivá s prejavom poruchy zrážania krvi.

Plod často trpí centralizáciou krvného obehu, prestáva rásť a strácať podkožný tuk i telesnú hmotnosť.

V úplnej tichosti môže dôjsť až k odumretiu plodu v maternici. Odlúčenie placenty bez varovných signálov môže spôsobiť hypertenzná kríza.

MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Aká je liečba?

Starostlivosť o tehotnú ženu s hypertenziou jednoznačne patrí do rúk lekára, ktorý rozhodne o ambulantnej alebo lôžkovej starostlivosti. Odporúča sa však pokojový režim na lôžku a diéta bez obmedzenia príjmu kuchynskej soli. O medikamentóznej liečbe rozhoduje lekár podľa zdravotného stavu rodičky a stavu plodu.

Čo v prípade, keď liečba nezaberá?

Hypertenzia, ktorá ohrozuje zdravotný stav matky a nereaguje na liečbu, je dôvodom na ukončenie tehotenstva. Ukončenie gravidity si často vyžaduje aj ohrozenie plodu. Preto je u tehotných žien s hypertenziou po pôrode dôležité interné a nefrologické vyšetrenie.

Ak aj vy práve čakáte bábätko, nepodceňujte spomínané sprievodné prejavy a čím skôr vyhľadajte lekára. Liečba hypertenzie patrí totiž do rúk skúseným odborníkom.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

MUDr. Miroslav Herman, PhD.
Všetky články autora
Doktor Herman je jedným zo zakladateľov asistovanej reprodukcie na Slovensku. Problematike sa venuje takmer 30 rokov. Stál pri zrode I. celoštátneho centra asistovanej reprodukcie na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach. V roku 2001 založil prvé neštátne centrum Asistovanej reprodukcie Gyncare, kde pôsobil ako riaditeľ a odborný garant. Je spoluzakladateľom prvej spermiobanky v Slovenskej republike podľa noriem Európskej únie. Má za sebou viac ako 6000 odberov pohlavných buniek a prenosov embryí. Pôsobil vo funkcii Predsedu výboru asistovanej reprodukcie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Pracoval ako člen redakčnej rady odborného časopisu a je autorom či spoluautorom viacerých odborných prác doma a v zahraničí. Prvé skúsenosti v asistovanej reprodukcii získal počas vedeckých a študijných pobytov vo Veľkej Británii, Izraeli a USA. Pracuje ako gynekológ centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare. Počas praxe sa mu podarilo pomôcť stovkám párov, ktorým príroda skomplikovala cestu k rodičovstvu.