Trh laboratórnej diagnostiky vyzerá dnes inak, ako pred pätnástimi rokmi, keď vznikal Medirex. V čom sa situácia zmenila?

Samostatní poskytovatelia laboratórnej medicíny dnes v počte subjektov tvoria tretinu trhu, ale ich podiel na obrate predstavuje 61 %. Pred viac ako desiatimi rokmi, keď som v Medirexe začínal, bola táto spoločnosť dá sa povedať, že jednou z mnohých firiem v laboratórnej diagnostike na Slovensku. Už vtedy vznikalo na Slovensku niečo výnimočné, čo laboratórnu diagnostiku posunulo vpred. Dnes je Medirex v našej krajine lídrom v tejto oblasti a poskytuje svoje služby viac ako tretine pacientov Slovenska. Prevádzkuje dva veľké laboratórne komplexy na východe aj západe krajiny a ďalších 43 laboratórií v nemocniciach a na poliklinikách. Komplex v Bratislave s rozlohou 4500 m2 je dokonca najväčší v strednej a východnej Európe, pričom ten košický má približne 4000 m2. Počet vykonaných analýz sa tu denne zvyšuje.

Centralizácia všeobecne prináša výhody, ale aj nevýhody. Vaše laboratórne komplexy vznikajú a rozširujú sa postupne, bratislavské centrálne laboratórium funguje už 7 rokov. Košické, mladšie, ste otvárali v roku 2014. Splnila centralizácia Vaše očakávania?

Tieto komplexy výrazne zvýšili úroveň laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Ich výstavba si však vyžadovala pomerne náročnú prípravu a investície. Najdlhšia automatizovaná biochemická linka má až 23 metrov a denne dokáže vychrliť 70 – 80 tisíc výsledkov vyšetrení. Jej kapacita môže ísť ešte vyššie. Ak by sme pripočítali aj ostatné vyšetrenia, ktoré denne v našich laboratóriách realizujeme, dostaneme sa až na číslo 150-tisíc výsledkov vyšetrení denne, ktoré stanovíme pre 15 až 20-tisíc pacientov. Medirex vďaka veľkým množstvám spracovávaného materiálu môže realizovať najširšiu paletu vyšetrení z odborov klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, imunológia a alergiológia, lekárska genetika, patológia a mikrobiológia. Vďaka týmto množstvám a komplexnosti možno efektívne nakupovať technológie a zavádzať nové vyšetrenia. Dlhoročné medzinárodné partnerstvo s nemeckou skupinou Limbach Gruppe, čo je jedna z piatich najväčších laboratórnych sietí v Európe, nám poskytuje know-how, spoluprácu, inšpirácie a možnosti naučiť sa a zaviesť moderné vyšetrenia, ktoré sú vo vyspelej Európe či svete už štandardom.

Automatizácia umožnila aj rozvoj digitalizácie v laboratóriách. Postupnými krokmi ste zaviedli elektronické žiadanky, ktoré podstatne zrýchlili proces identifikácie vzoriek priamo v laboratóriu. Čo to prinieslo pacientom?

Jednoznačne rýchlejšie výsledky a následnú cielenejšiu liečbu. Nehovoriac o tom, že moderná laboratórna diagnostika vie vyšetriť omnoho viac špeciálnych vyšetrení, ktoré tu kedysi neboli.

Ako to funguje v praxi?

Vzorky pacientov sú označované čiarovými kódmi. Lekár vyplní vo svojom informačnom systéme elektronickú žiadanku, ktorú odošle do nášho laboratórneho informačného systému. Po príchode do laboratória sa vzorka vďaka čiarovému kódu spáruje s konkrétnou žiadankou a naplánuje sa jej analýza. Výsledky analýzy sa po jej ukončení nahrávajú do elektronického systému, validujú sa našimi lekármi a následne sú prenášané  do nemocničných a ambulantných informačných systémov, kde ich okamžite vidí ošetrujúci lekár pacienta. Včas tak môže zvoliť vhodnú liečbu, prípadne doordinovať ďalšie vyšetrenia. Fakt, že pod jednou strechou má Medirex v centrálnom laboratóriu zlúčené všetky odbornosti, je opäť výhodou pre pacienta, ktorý  nemusí podstupovať u svojho lekára opakovaný odber, keďže jeho vzorku v laboratóriu už máme. Prakticky okamžite vie byť opätovne vyšetrená. Samozrejme v prípade, že ide o vyšetrenie z rovnakého biologického materiálu.

Elektronizácia, automatizácia, digitalizácia. Nevytráca sa z laboratórií pri toľkých automatizovaných procesoch ľudský faktor? Ten sa predsa nahradiť nedá.

Niekde áno. Napríklad pri elektronickom zadávaní parametrov vyšetrení predchádzame možným chybám alebo nedorozumeniam pri ručne vyplnených žiadankách. Elektronický systém je takisto účinný pri identifikácii prípadných duplicitných vyšetrení, ktoré náš laboratórny informačný systém dokáže identifikovať. Ľudský faktor sa nahradiť v laboratóriu úplne nedá, ani to nie je našim cieľom, pretože diagnózu pacienta určuje aj v laboratóriu vždy erudovaný odborník.  V digitalizácii je Medirex  priekopníkom. Už od roku 2006 tu funguje elektronické laboratórium, v ktorom naši klienti – lekári – nájdu výsledky vyšetrení svojich pacientov okamžite po ukončení analýzy. Nemusia tak čakať na výsledky papierovou formou, ktorá im príde na druhý pracovný deň. Od marca toho roku sme už pripojení aj do e-Health.

Neprináša centralizácia obmedzenia pre dostupnosť vyšetrení?

Okrem centrálnych laboratórií prevádzkujeme aj ďalšiu štyridsiatku nemocničných a poliklinických laboratórií, prevažne na západnom a východnom Slovensku. Ich úlohou je príjem materiálu, jeho značenie a predanalytická príprava. Následne sa materiál odosiela do centrálneho laboratória. Sieť laboratórií však slúži aj na vyšetrenia pri akútnych stavoch. Výhodou je vlastný zvoz materiálu od praktických lekárov do týchto laboratórií. V prípade špeciálnych vyšetrení, ktoré sú dostupné iba u nás, vieme ponúknuť servis aj klientom, ktorí s nami priebežne nespolupracujú.

V akých vyšetreniach ste unikátni?

Ako jeden z mála na Slovensku sa Medirex venuje aj vede a výskumu v biomedicíne.  V tomto je naozaj aktívny. Medirex podporuje nielen edukáciu zdravotníckych pracovníkov či študentov medicíny, ale aj mladých slovenských vedcov, ktorí dokážu vyskúmať niečo, čo sa dá reálne využiť v praxi. Napríklad sme nedávno zaviedli do praxe unikáty slovenský test TRISOMY, ktorý dokáže s vysokou presnosťou vylúčiť časté chromozómové poruchy plodu už v skorom štádiu tehotenstva, v 11. týždni, napríklad známy Downov syndróm. Nový test tak budúce mamičky uchráni pred nepríjemným invazívnym zákrokom, ktorý môže potenciálne ohroziť zdravie ich budúceho dieťatka. Doteraz vedeli podobné vyšetrenie urobiť len v 5 – 6 laboratóriách sveta, preto sme sa s TRISOMY testom zaradili, dá sa povedať, že medzi svetovú špičku. Takých príkladov je viac, zavádzame na Slovensko také testy, ktoré doteraz neboli v našej krajine bežne dostupné. Napríklad v roku 2010 sme v sesterskom Medicyte zaviedli kvalitnejšiu cytologickú diagnostiku, tzv. LBC (liquid based cytology) cytológiu. Naše ženy si tak pri preventívnej gynekologickej prehliadke môžu vybrať medzi konvenčnou a LBC cytológiou. Pri tej modernejšej LBC metóde používame v našich laboratóriách špeciálny automatický mikroskop, ktorý pomáha identifikovať na cytologickom preparáte podozrivé miesta a vďaka tomu odhaliť rakovinu krčka maternice už v jej počiatočnom štádiu, keď je ešte liečiteľná.

V čom vidíte najväčší prínos Medirexu za uplynulých 15 rokov?

Keďže sa už spomínané obdobie na Slovensku Medirex vyvíja, môžeme povedať, že máme možnosť porovnať laboratórnu diagnostiku spred 15 rokov s tým, čo je tu teraz. Spoločnosti ako je Medirex priviedli laboratórnu medicínu na úroveň, za ktorú sa na Slovensku vôbec nemusíme hanbiť, skôr naopak. Kvalita laboratórnej diagnostiky na Slovensku dnes dosahuje kvalitu a štandard vyspelého sveta.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi