Nie sme kladní hrdinovia

Každý človek v sebe má dobro i zlo. Niekedy to chce dosť sebazaprenia zachovať si chladnú hlavu, inokedy zasa byť vľúdny k tomu, kto za nič nemôže alebo potrebuje pomôcť, keď vy sami ste unavený a zranený. Na čo môžete naraziť u tých, čo sa neovládajú? Čo vziať na vedomie z temnej stránky u neznámeho, s ktorým máte čo do činenia? Dobro je síce silnejšie ako zlo, preto je väčšina ľudí dobrých, ale sú situácie, keď na temnú stránku ľudskej povahy jednoducho narazíte. Na akú? Prinášame prehľad!

 

 1. Nezávislosť

Ctižiadostiví individualisti, s potrebou slobody rozhodovania, majú hlboké city, ale nevedia ich dávať najavo, chránia druhých, milujú často iba raz, príliš dôverčiví.

Negatívne rysy: egocentrizmus, pýcha, panovačnosť, žiarlivosť

 

 1. Družnosť

Spolupracujúci, láskaví, empatickí, premýšľajú o názoroch druhých tak dlho, až zabudnú na seba, smutní, keď sa potom o nich nikto nezaujíma.

Negatívne rysy: majetnícke správanie, manipulácia, sklon k vydieraniu a k hysterickým prejavom

 

 1. Kamarátstvo

Tímoví hráči, optimisti s originálnym myslením, priamočiari a úprimní, bez priateľov prakticky ani nemôžu žiť, ale potrebujú istú mieru nezávislosti.

Negatívne rysy: roztržitosť, nervozita, prílišná kritickosť, sklony k depresii, zmeny názorov

 1. Vyrovnanosť

Stabilní, vášniví, tolerantní, podporujúci, metodickí, nadaní, húževnatí, napriek tomu s nízkou sebadôverou, na rozvoj potrebujú pevné zázemie, nenávidia klamstvo.

Negatívne rysy: bezcitná arogancia, lakomosť, prepracovanosť

 

 1. Vnímavosť

Inteligentní, nespútaní, odvážni, vnímaví, pokrokoví, v ústrety vychádzajú len vtedy, keď berú niekoho vážne a sú si istí, že im nesiaha na slobodu.

Negatívne rysy: stráženie slobody, odmietanie sa angažovať, náladovosť

 1. Harmónia

Milujú, nevedia žiť bez lásky, prostí až naivní, majú málo sebadôvery, v rodine nestrpia hádky a rozbroje, milujú pokoj, dobrí diplomati.

Negatívne rysy: vlastná zraniteľnosť, strata sebavedomia, držia si partnera za každú cenu

 

 1. Skúsenosť

Potrebujú vyskúšať všetko na vlastnej koži, vzostupmi a pádmi si vytvárajú názory, vyjadrujú sa priamočiaro, rýchlo sa rozhodujú a konajú, ignorujú konvencie.

Negatívne rysy: nenápadne intrigujú, majú sklon ku klamstvám, drogám a hazardu

 1. Rovnováha

Všestranný potenciál, húževnatí, zmysel pre podnikanie, v živote sú často skúšaní, celý život musia udržiavať v rovnováhe silu, energiu, city, majetok a moc.

Negatívne rysy: sebectvo, intrigovanie, nedotklivosť, osobný prospech na úkor druhých

 

 1. Uvážlivosť

Komplikovaní, premýšľaví, pomalí, stále hľadajú zmysel a súvislosti, závery hovoria priamočiaro, musia mať dostatok času a pokoja sami pre seba.

Negatívne rysy: všetko berú príliš vážne, nevedia povedať nie, konajú unáhlene, vyhýbajú sa ľuďom

 

 1. Sila

Citliví, uzavretí, málokedy sa zdôveria, ocenia porozumenie a praktickú pomoc, sú nezávislí, sebestační, mnohostranne nadaní, spoliehajú sa iba sami na seba.

Negatívne rysy: pýcha, majstrovské skrývanie problémov, sklon k manipulácii

 

 1. Citlivosť

Precitlivení aj priamočiari, prísni, talentovaní, uzavretí, sami v sebe sa nevyznajú, ocenia vzťah, v ktorom sa vnútorne upokoja, v sebaobrane útočia.

Negatívne rysy: hádavosť, uštipačnosť, sarkazmus, sklon k agresii a závislostiam

 

 1. Všestrannosť

Spoločenskí optimisti s vyberaným vkusom a zmyslom pre rodinu, rýchlo chápu, dosiahnu všetko, po čom túžia, žijú v dobrom vzťahu a ten je pre nich dôležitý.

Negatívne rysy: domýšľavosť, impulzívnosť, falošnosť, ostrý jazyk, odmietanie kritiky

 

 1. Zraniteľnosť

Talentovaní, nadaní, s organizačnými schopnosťami, zriedka si dôverujú, ak majú oporu, sú nezdolateľní, musia si uvedomiť svoju hodnotu, potom sa im darí.

Negatívne rysy: urážlivosť, zraniteľnosť, tvrdohlavosť, kritickosť, materiálne istoty a bohatstvo

 

 1. Cieľavedomosť

Schopní a realistickí, zle znášajú miešanie sa do svojich plánov, cieľavedomí pracanti so sklonom robiť niekoľko vecí naraz, potrebujú tolerantného partnera.

Negatívne rysy: výbušnosť, netrpezlivosť, puntičkárstvo, diktátorstvo, sklon k alkoholizmu

 1. Odvaha

Nezávislí, nespútaní, akční, vnútorne citliví, milujúci deti a rodinu, bez harmonického zázemia rodiny sa im nedarí, strážia si súkromie, málokomu dôverujú.

Negatívne rysy: prílišné presadzovanie samého seba, žiarlivosť, útočnosť, kritickosť, vnútorné neistoty

 

 1. Priamočiarosť

Potrebujú silného tolerantného partnera, ktorý rešpektuje ich slobodu, majú zmysel pre humor a pevné názory na to, čo je dobré a čo nie, je im jedno, koho urazia.

Negatívne rysy: neústupčivosť, miešajú sa druhým do života, extravagancia, melodramatické výstupy

 

 1. Zdatnosť

Dobrí pozorovatelia, ctižiadostiví, samostatní, svoju citlivosť odhalia iba pred oddaným partnerom, ten im pomáha zachovávať si vnútornú rovnováhu.

Negatívne rysy: sebeckosť, panovačnosť, posadnutosť úspechom, hysterické citové prejavy

 

 1. Zodpovednosť

Materialisti idúci za úspechom, silné a zásadové osobnosti, priťahujú problémové osoby, ťažko niekomu odmietajú pomoc, potom im však vlastný život skĺzne do drámy

Negatívne rysy: žiarlivosť, zúrivosť, hrubosť, sklony k nerestiam, cynizmus

 

 1. Spolupatričnosť

Vľúdne, sebavedomé osobnosti, so silou a elánom, zvládnu všetko, čo prináša život, v milostných vzťahoch oddaní, ochraňujú rodinu, bývajú majetnícki.

Negatívne rysy: sebectvo, panovačnosť, žiarlivosť, snaha byť výnimoční

 

 1. Intuícia

Výborní partneri, milujúci, súcitní a tolerantní, samota im nehrozí, a pokiaľ nastane, ničí ich, pre vnútorný pokoj potrebujú uznanie a podporu okolia.

Negatívne rysy: emotívne správanie, nerozhodnosť, zmeny názorov, výbuchy

 

 1. Pochopenie

Tolerantní, chápaví, príjemní, pozitívni, komunikatívni, majú radi úspech, kreatívne osobnosti, všetko dotiahnu až do konca.

Negatívne rysy: urečnenosť, sklon rozoberať stále dookola to isté, ostrý prejav, chamtivosť

 

 1. Vytrvalosť

Dosiahnu prakticky všetko, o čom snívajú, nesmú naraziť na partnera despotu, potom by vnútorne trpeli a prepadli panike z chudoby.

Negatívne rysy: sklon podliehať ilúziám, emóciám, hystérii, egocentrizmus, bezohľadnosť pri dosahovaní cieľa

 

 1. Samostatnosť

Hĺbaví, citliví, tvoriví, niekedy problematickí v partnerskom vzťahu, keď utekajú za samostatnosťou a slobodou, aby sa po čase vracali, pretože partnera k životu chcú a potrebujú.

Negatívne rysy: bezohľadnosť, falošnosť, výbuchy zlosti

 1. Prívetivosť

Kamarátska, citlivá, veľkorysá a starostlivá povaha, usilovná a vyrovnaná, ale všetko závisí od toho, či má dobrý rodinný život, ten nevyhnutne potrebuje.

Negatívne rysy: naivita, precitlivenosť, žiarlivosť, citové vydieranie, bezohľadnosť

 1. Nenáročnosť

Láskaví ľudia, dotýka sa ich necitlivosť druhých, majú analytické, praktické myslenie, schopnosť dobre počúvať druhých, sú trpezliví.

Negatívne rysy: neschopnosť riešiť problémy, nedotklivosť, sklon k závislostiam

 

 1. Priebojnosť

Bystrý prenikavý úsudok, vodcovská osobnosť, bezproblémové myslenie aj konanie, zodpovední, oddeľujú prácu a rodinu, chránia si súkromie.

Negatívne rysy: arogancia, sklony k násiliu, zraniteľnosť, preceňovanie

 

 1. Svedomitosť

Praktická, podnikavá, konzervatívna povaha, poctiví ľudia s jasnými, otvorenými názormi, empatickí, ohľaduplní a oddaní rodine.

Negatívne rysy: podceňovanie seba samého, vyhľadávanie problémov tam, kde nie sú, sklon k sebadeštrukcii

 

 1. Rozporuplnosť

Majú radi všetko pod kontrolou a všetko pokrokové, mierumilovní, citliví, túžia po úspechu, potrebujú pokojné partnerstvo a samostatnosť v rozhodovaní.

Negatívne rysy: autoritatívni, náladoví, konfliktní, agresívni, zanovití

 

 1. Neprehľadnosť

Majú potenciál na mimozmyslové vnímanie, vysoko citliví a zraniteľní ľudia, musia hovoriť o svojich pocitoch, sú úspešní.

Negatívne rysy: tajnostkárstvo, podozrievavosť, vzťahovačnosť, chladná manipulácia

 

 1. Ráznosť

Vynaliezaví ľudia s radikálnymi názormi na život, bystrí, kamarátski, úprimní, neznášajú priemernosť, tvrdo pracujúci, majú radi komfort.

Negatívne rysy: dokážu byť suroví, bez súcitu, zrážajú druhých kritikou, vypočítaví

 

 1. Motivácia

Urobia všetko pre dosiahnutie úspechu, majú samostatné originálne myslenie a silnú vôľu, neznášajú klamstvo, sú verní, ohľaduplní, rodinne založení.

Negatívne rysy: arogantní, zlomyseľní, nadradení, výbušní, klamári

 

Bije sa vo vás vaše lepšie a horšie „JA“?

Uvedomte si to svoje lepšie ja, to stačí. Čím viac rozhrniete záclony, aby mohlo prenikať svetlo, tým menej temnoty zostane. Neklesajte na mysli, že máte takú a onakú vlastnosť, iba jej tým dávate viac priestoru. Každý má svoje horšie „ja“, čím viac ho popiera, tak tým väčší priestor na jeho rast mu vytvára. Je to ako s burinou. Buď uznáte, že vám v záhrade rastie, alebo nie.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.