Počet nových pacientov infikovaných vírusom HIV v Európe stúpa. Za minulý rok bolo zistených v krajinách EÚ 142 000 nových pacientov s týmto ochorením, čo je najvyšší zaznamenaný počet v rámci jedného roka od začiatku sledovania ochorenia v  80. rokoch. Najväčší podiel na tejto nepriaznivej štatistike má východná Európa, kde sa počet diagnóz za posledné desaťročie viac ako zdvojnásobil.

Aj Slovensko

Vzrastajúci trend neobchádza ani Slovensko. I keď stále patríme ku krajinám s najnižším výskytom chorých, aj u nás pacientov medziročne pribúda. Významne pokročila aj liečba HIV, a to tak, že presunula vírus z kategórie smrteľných ochorení medzi chronické a pacienti môžu s ochorením žiť aj päťdesiat rokov. Podmienkou je zodpovedné užívanie liekov. Navyše vtedy je aj riziko prenosu infekcie nižšie.

Predsudky a strach

Čo však trápi pacientov s HIV viac, sú predsudky a strach iných. Aj napriek tomu, že sa o HIV a AIDS neustále rozpráva a píše, ľudia majú o chorobe skreslené predstavy. Že sa nakazia podaním ruky, že HIV môžu dostať len homosexuáli a že si za tú chorobu môžu sami svojím zhýralým a nemravným životom…

K nákaze môže dôjsť rôznymi spôsobmi. Ľudia sa môžu nakaziť aj v trvalom vzťahu, dokonca aj pri prvom sexuálnom styku. Ak sa ich okolie dozvie o nákaze, reaguje rôzne. Napríklad aj tak, ako v prípade Pavla, ktorý pracoval v úspešnej IT firme. Keď doniesol do práce potvrdenie, že je HIV pozitívny, šéf rozoslal všetkým zamestnancom email s Pavlovými osobnými údajmi a nariadením, aby sa každý, kto s ním prišiel do styku, dal vyšetriť. Pavel išiel na políciu, kde sa mu namiesto pomoci otočili chrbtom. Dnes žije a pracuje v Nemecku.

Rúcanie bariér

Odstrániť stigmatizáciu ľudí žijúcich s HIV pomáha občianske združenie Dom svetla Slovensko: ,,Pre HIV pozitívnych je viac ako nejaké vnímanie ‚ochorenia‘ zaťažujúca stigmatizácia. Súčasná liečba dokáže udržať kvalitu života, ale nedokáže ochrániť pred ľudskou hlúposťou. Často potom obavy z diskriminácie ovplyvnia rozhodnutie nepodstúpiť testy HIV, aj keď si uvedomujeme riziko, že sme sa mohli nakaziť.,“ upozorňuje vedúci Domu svetla Slovensko, Miloš Štefančík.

Ako dodal, na zmenu vnímania HIV/AIDS je dôležitá edukácia už od detstva, aby si ľudia uvedomili, že pacienti trpiaci týmto ochorením nestrácajú na kvalite života a nie sú bytostne nebezpeční pre svoje okolie.

Článok bol podporený spoločnosťou GSK. Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Zinc kód: SK/HIV/0004/17(1)a
Dátum prípravy: Marec 2018
Tento materiál bol vytvorený spoločnosťou GSK. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 | tel.: 02 / 48 26 11 11 | fax: 02 / 48 26 11 10 | www.gsk.sk
* Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.