O tom, aké je to pracovať pre Medirex Group, sme sa rozprávali s Ing. Mariánom Hudecom, výkonným riaditeľom Medirex Servisu, ktorý je zároveň aj personálnym manažérom.

Ako sa vyvíjala zamestnanosť vo Vašej firme?

V prvom rade chcem zdôrazniť, že Medirex group je zoskupením viacerých firiem pôsobiacich v oblasti zdravotníctva. Od lídra v rámci laboratórnej diagnostiky, cez regionálnu nemocnicu, moderné IVF centrum až po vlastnú vedu a výskum. Spolu je to 9 rôznorodých firiem, ktoré síce spája spoločné vedenie, identita aj ciele do budúcnosti, ale každá z nich má svoj vlastný príbeh a tým pádom aj špecifiká, ktoré musíme rešpektovať. Za 15 rokov narástol celkový počet zamestnancov na vyše 1700 a dnes sa nachádzame na takmer 50 adresách po Slovensku. Mieru fluktuácie hodnotím ako štandardnú, v priemere nepresahuje 12 %. Líši sa v závislosti od firmy a typu pozície. Výraznejšia personálna obmena nastala v posledných 2 – 3 rokoch. Našou primárnou úlohou je rozšíriť a zastabilizovať manažérsky a odborný tím. Najmä preto, že nás čakajú nové strategické oblasti, ktoré plánujeme obsiahnuť, konkrétne špecializované vyšetrenia v rámci samoplatcovstva, spolupráca so strategickými partnermi v zahraničí, či riešenia online.

 

Aké finančné výhody poskytujete Vašim zamestnancom?

Začnem systémom odmeňovania, ktorý je intenzívne diskutovanou témou v každej spoločnosti. Snažíme sa motivovať fixnou aj variabilnou zložkou, projektovými odmenami, odmenami za publikačnú činnosť a inými. Je to nastavené tak, aby sme odmenili manažérsku schopnosť, vysokú odbornosť, ale aj iniciatívu. Prispievame na sporenie v rámci doplnkového dôchodkového sporenia, nad rámec zákona na stravné alebo aj v prípade ťažkých životných okolností zamestnanca. Práca u nás však vo svojej podstate nie je iba o peniazoch, je o príležitosti byť pri úžasnom technologickom pokroku, o možnosti kariérne sa realizovať, o šanci prinášať veľmi kvalitné „produkty“ a služby širokej verejnosti.

 

Aké nefinančné benefity poskytujete svojim zamestnancom?

Najväčším nefinančným benefitom je 5 dní dovolenky naviac (nefinančným z pohľadu zamestnanca). Veľmi dôležitým benefitom sú benefity spojené so zdravotnou starostlivosťou, na jednej strane preventívne prehliadky, ale aj dostupnosť našich „vlajkových produktov“ za zvýhodnené ceny, ako napríklad Kmeňové bunky, TRISOMY test, LBC vyšetrenie, IVF program či rôzne ďalšie. Veľmi pozitívne vnímané je jazykové vzdelávanie (nárok naň je selektívny a je viac „investíciou“ do budúcnosti ako benefitom). Nezabúdame na interné podujatia pre našich zamestnancov a úplne na záver dodám, že si nechávame priestor aj na určitú kreativitu. Uvediem príklad, máme obrovskú flotilu áut, ktorá prechádza prirodzenou obmenou, preto pravidelne organizujeme ich losovanie pre našich zamestnancov.

 

Akými spôsobmi robíte nábor svojich zamestnancov?

Využívame tradičné spôsoby náboru, inzerciu prostredníctvom našej stránky, ďalej prostredníctvom špecializovaných portálov. Radi prijmeme odporúčanie v rámci referenčného programu, v ktorom kolegov za úspešné tipy finančne odmeňujeme. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí v Bratislave, Košiciach aj Malackách. Spolupracujeme s viacerými personálnymi agentúrami, selektívne využívame sociálne siete, najmä LinkedIn. V poslednom období rozbiehame spoluprácu so zahraničnými partnermi a pokiaľ to bude legislatívne možné, sme otvorení aj pracovnej sile z jazykovo blízkeho prostredia.

 

Aké nástroje používate na meranie spokojnosti Vašich zamestnancov a ako získané poznatky využívate v praxi?

Vo všetkých našich spoločnostiach organizujeme každoročne Zamestnanecký prieskum. Prieskum pripravujú, realizujú a aj vyhodnocujú priamo riaditelia jednotlivých divízií, inšpirovaní postrehmi našich kolegov. Dávame mu maximálnu prioritu a podnety zo strany zamestnancov riešime komplexne. Nie všetko vieme implementovať, ale za 4 roky máme množstvo príkladov toho, čo sme si osobne vypočuli v teréne a následne zaviedli plošne ako systémové opatrenie alebo benefit (zmena systému odmeňovania, už spomínané losovanie automobilov, poskytnutie dovolenky navyše a iné). V tomto máme veľkú výhodu oproti tradičným korporáciám. Podnety nenarážajú na množstvo komunikačných medzistupňov, tým pádom spätná väzba príde rýchlo, v autentickej podobe a my vieme konať. Zároveň kolegovia vidia, že má význam sa zapojiť a ich postrehy budú vypočuté.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 4.3/5. From 7 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi