Príčiny vzniku karcinómu krčka maternice boli už v minulosti predmetom intenzívneho výskumu. V súčasnosti vieme, že kľúčovým faktorom vzniku tohto ochorenia je infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). Existuje však veľa typov HPV vírusov, pričom nie všetky vznik a rozvoj tohto typu rakoviny spôsobujú. „Aktivitou imunitného systému môže vírus spontánne vymiznúť. Rozhodujúce je však to, či bude vírusová infekcia neškodná a vírus vymizne, alebo naopak bude perzistovať a podieľať sa na vzniku vážnej choroby. Práve to je predmetom mnohých výskumov v súčasnosti,“ vysvetľuje riaditeľ MEDIREX GROUP ACADEMY MUDr. Pavol Janega, PhD.

Diagnostika rakoviny krčka maternice

Odhaľovanie včasných abnormálnych zmien na krčku maternice je cieľom bežnej primárnej prevencie. Tá sa robí v rámci pravidelných gynekologických prehliadok a umožňuje včasné odhalenie prípadnej choroby skôr, ako sa rozvinie do invazívneho karcinómu. Cytologické vyšetrenie (konvenčné alebo LBC) odhaľuje abnormálne bunky rozpoznateľné v svetelnom mikroskope v laboratóriu. Dostupné sú však aj genetické vyšetrenia, ktoré v prípade potreby odhalia prítomnosť infekcie vírusom HPV, spôsobujúcej nádorové ochorenie.

Genetický výskum v tejto oblasti za posledných niekoľko rokov priniesol do praxe aj nové vyšetrovacie metódy, ktoré odhaľujú prednádorové zmeny DNA v bunkách krčka maternice na základe analýzy DNA. „Toto vyšetrenie môže pomôcť identifikovať prípady, keď infekcia nevymizne, ale naopak môže spôsobiť vznik a rozvoj nádorového ochorenia. Za vyšetrením netreba nikde cestovať, dá sa urobiť aj v slovenských laboratóriách,“ dopĺňa riaditeľ Janega.

Slovenskí vedci hľadajú riešenie

Vedci v MEDIREX GROUP ACADEMY sa posledné dva roky venujú okrem iného aj vlastným výskumným projektom, ktoré sú zamerané na hľadanie najúčinnejšej metodiky zachytenia rakoviny krčka maternice a ďalších onkologických ochorení u žien v podmienkach Slovenska. „Aj keď záujem žien o preventívne gynekologické prehliadky na Slovensku rastie, stále máme veľké rezervy. Existuje veľa žien, ktoré pravidelné prehliadky neabsolvujú, a preto je u nich vyššie riziko, že sa choroba zachytí neskoro. Projekt Lady Care porovnáva bežne dostupné cytologické metódy a optimalizuje ich na naše podmienky. Doposiaľ presne ani nevieme, aká je na Slovensku infikovanosť žien vysokorizikovými vírusmi HPV v jednotlivých vekových skupinách a geografických oblastiach. Toto rieši náš ďalší projekt HPVSCREEN.“

Vedci odhadujú, že prvé výsledky ich vedeckovýskumných projektov sa dajú čakať už v roku 2018: „Máme ambíciu zjednodušiť a zefektívniť prevenciu a diagnostiku onkologických ochorení. Projektami a štúdiami, ktoré realizujeme, sa chceme dostať k vývoju nových metód, ktoré by mali zefektívniť a zjednodušiť prevenciu, diagnostiku a následne aj liečbu týchto ochorení,“ uzatvára MUDr. Pavol Janega, PhD.

*Steliarova-Foucher, E., O’Callaghan, M., Ferlay, J., et al., The European Cancer Observatory: A new data resource. Eur J Cancer, 2015. 51(9): p. 1131-43.
*European health for all database (HFA-DB). 2016, WHO Regional Office for Europe: Copenhagen, Denmark.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

MUDr. Pavol Janega, PhD.
Všetky články autora
MUDr. Pavol Janega, PhD., je od septembra 2016 riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Vo svojej novej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré získal ako vedecký pracovník v MGA od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov. Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.