Do laboratória v Bratislave denne prichádzajú vzorky od pacientov v desiatkach tisícoch a ich počet stále narastá. Preto bolo nutné vybudovať novú, technologicky najmodernejšiu automatickú laboratórnu linku, ktorá zároveň umožňuje výrazne skrátiť čas od príchodu vzorky do laboratória do vydania konečného výsledku objednávateľovi. Súčasťou centrálneho komplexu sa stala nová linka, ktorá je raritou nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Inštalácia novej laboratórnej linky Aptio, ktorá sa začala vlani v novembri za plnej prevádzky laboratória, umožní zrýchliť a skvalitniť analýzu vzoriek, ktoré sa denne rátajú na desaťtisíce.

Ako putujú vzorky od pacientov

Lekár či zdravotná sestra odoberú pacientovi vzorku. Lekár vypíše žiadanku, vypíše nálepku na skúmavku. „Keď dostaneme od lekára takto ručne napísané žiadanky, musíme to tu elektronicky spracovať a priradiť im barkód. Máme naše vlastné žiadanky, ktoré lekárom rozdávame, tie už sú s barkódmi. Lekár v tom prípade vypíše žiadanku, hlavičku o pacientovi, označí vyšetrenia, ktoré chce dať urobiť a odlepí odtiaľ barkódy, ktorými označí skúmavky. Prichádzajú nám aj rôzne neštandardné žiadanky, v tom prípade laboranti u nás na centrálnom prijme vzorky aj žiadanky označia barkódom a až potom idú na spracovanie do linky. Ideálny stav bude vtedy, keď celá komunikácia prebehne elektronicky, takže žiadne písanie rukou už nebude potrebné. V rámci eHealthu/elektronického zdravotníctva by malo byť zabezpečené, že nedôjde k duplicitnej ordinácii – to znamená, ak sa pacientovi robia nejaké vyšetrenia u všeobecného lekára, mal by k nim už mať prístup aj špecialista a nemusí robiť vyšetrenie druhý raz,“ vysvetľuje medicínska riaditeľka RNDr. Elena Tibenská, PhD. Vzorky od lekárov vyzdvihnú šoféri a uložia ich do špeciálne upravených boxov so sledovanou teplotou a zabudovaným GPS. Boxy so vzorkami odovzdajú v medicínskych laboratóriách, kde putujú na spracovanie do linky.

Z jednej skúmavky množstvo testov

Možno aj vám brali lekári niekoľko ampuliek krvi, pretože potrebovali urobiť viac testov. Vďaka moderným technológiám by sa už odoberanie krvi do viacerých ampuliek malo stať minulosťou. „Nový druh automatizácie laboratória nám umožnil spojiť do jedného celku viacero diagnostických odborov, ako napríklad biochémiu, hematológiu, vyšetrenia kaogulácie, sérologickú časť mikrobiologickej diagnostiky, časť imunologickej diagnostiky a ďalšie. Z jednej skúmavky vieme vyšetriť pacientovi veľmi širokú škálu testov. Okrem toho skúmavka s biologickým materiálom pacienta zostáva automaticky skladovaná v chladiacich boxoch priamo pripojených na linku, čo nám umožňuje realizáciu aj dodatočných vyšetrení v prípade potreby bez toho, aby pacient chodil na opakovaný odber,“ dáva do pozornosti jeden z benefitov novej linky riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP Ing. Jozef Gavlas, MSc.

 

Prínosy novej linky pre pacientov a lekárov

 • Pacienti absolvujú menej odberov, odoberie sa menšie množstvo krvi.
 • Absolvuje všetko na jednom mieste.
 • Výsledky sú hotové rýchlejšie.
 • Vysoká spoľahlivosť aj dostupnosť špeciálnych vyšetrení.
 • Sú tu špecialisti na rôzne odbory, v prípade potreby organizujú odborné konzíliá.
 • Linka vie automaticky vytvoriť aj vzorku séra pre potreby manuálnych vyšetrovacích metód, ktoré sa môžu realizovať paralelne.
 • Nahrádza manuálne úkony, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom diagnostických chýb. Poskytuje vysoký stupeň automatizácie predanalytických, analytických a postanalytických činností v laboratóriu, čo znižuje potrebu manuálnej práce laboratórneho personálu, zvyšuje štandardizáciu jednotlivých laboratórnych procesov a znižuje chybovosť v prevádzke laboratória.
 • Pre lekárov dokáže zabezpečiť rýchlosť a kvalitu, takže vie zabezpečiť včasnú liečbu pre pacienta.
 • Minimalizuje manuálnu manipuláciu so vzorkami, čím znižuje potenciálne riziko pre zdravotníckych pracovníkov laboratória.

 

Čo všetko dokážu diagnostikovať zo vzorky

 • Základné biochemické vyšetrenia – lipidový profil, imunoglobulíny, zápalové markery, protilátky, ochorenia štítnej žľazy, onkomarkery, toxikológiu, glykovaný hemoglobín – parameter pre diabetológov.
 • Základnú predoperačnú sérologickú diagnostiku, testy v rámci predoperačných vyšetrení, kompletnú hematológiu – základný krvný obraz, kolagulačné vyšetrenia – poruchy zrážanlivosti krvi – tieto vyšetrenia sú dôležité nielen pre pacientov s poruchami krvotvorby, ale mali by ho mať urobené aj ženy, ktoré berú antikoncepciu.
 • Zisťovanie protilátok pri alergiách.
 • Najčastejšie sa robí základná biochémia a hematológia, cukry, tuky, krvný obraz, čo je hradené zo zdravotného poistenia v rámci preventívnych prehliadok.
 • Sú vyšetrenia, ktoré nerobia bez indikácie lekára. Patria medzi ne napríklad onkomarkery. Síce ich tak nazývame, ale nie vždy sú indikáciou, že pacient má onkologické ochorenia.
 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.