Autori - Ženské veci

Autori

Zoznámte sa s naším redakčným tímom. Aby ste dostali len pravdivé informácie, úzko spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí. Ak máte akúkoľvek otázku, alebo ste nenašli to, čo ste hľadali, napíšte nám na zenskeveci@medirexgroup.sk.

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.
Vyštudovala odbor farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V roku 2015 absolvovala rigoróznu skúšku z oblasti lekárenstvo a sociálna farmácia a je študentkou doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte Veterinárnej a farmaceutickej univerzite Brno v odbore bezpečnosť a kvalita liečiv. Po ukončení štúdia farmácie začala pracovať ako odborný asistent na katedre farmaceutickej technológie UVLF v Košiciach a aj ako farmaceut v lekárni. Od júna 2018 je ambasádorkou projektu Ženské veci na stránke Modrý koník.
Nadnárodná spoločnosť Exeltis pôsobí v 40 krajinách sveta a poskytuje široké portfólio liekov a výživových doplnkov, najmä pre zdravie žien, dermatológiu, endokrinológiu a nervový systém. Exeltis Slovakia vznikla v roku 2010. Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku sa špecializuje prevažne na oblasť ženského zdravia, od plánovania tehotenstva (antikoncepcia), po pomoc pri otehotnení, starostlivosť počas gravidity a dojčenia, liečby vaginálnych infekcií až po menopauzu. Exeltis je partnerom žien v každej etape ich života.
GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.
Sme originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už 25 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Vďaka tomu, že sme súčasťou globálnej siete, máme prístup k celosvetovej infraštruktúre inovácií, na ktorých je založené naše know-how. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva v zodpovednom prístupe k prevencii. VACC-1276507-0000
Vedúca sestra na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity od roku 2005. Celý svoj profesijný život venuje pôrodnej asistencii a príchodu detičiek na svet. Je zároveň hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobí ako mentorka odbornej praxe a prednáša gynekológiu a pôrodnícke ošetrovateľstvo. Je držiteľkou viacerých certifikátov a osvedčení, vrátane osvedčenia Humánny manažér.
Moderátorka, herečka, komička. Narodila sa v Bratislave. Vyštudovala Hotelovú akadémiu odbor Hotelový manažment. V tejto oblasti však nikdy nepôsobila a hneď po maturite začala pracovať vo Fun Rádiu. Okrem práce v rádiu, kde získala potrebné moderátorské skúsenosti, prácovala aj v televízii. Zahrala si aj menšiu rolu vo filme Dášť padá na naše duše. Didiana patrí medzi najskúsenejšie a nepochybne aj medzi najobľúbenejšie rozhlasové moderátorky na Slovensku.
Herečka, stand-up komička a speváčka. Pochádza z divadelnej rodiny. Má dve deti, syna Viktora a dcéru Grétu. Po skončení konzervatória bola 8 rokov členkou Radošinského naivného divadla, vystupovala v nezávislom Túlavom divadle, v štúdiu L+S. V súčasnosti je známa z televíznych seriálov, alebo to stand-up Jána Gorduliča Silné reči.
Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA ukončila štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2000 a v tom istom roku nastúpila na postgraduálne doktorandské štúdium na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike. V apríli 2003 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Od roku 2002 pracovala ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, kde viedla Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP až do roku 2013. Od roku 2013 do roku 2016 pôsobila ako medicínsky riaditeľ a odborný garant v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. V roku 2007 na SZU v Bratislave absolvovala špecializačnú atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 2012 absolvovala kvalifikačnú skúšku z odboru Reprodukčná medicína na Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve v Prahe. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov.
Spoločnosť Herbia a.s. je spoluvlastnená dvoma alianciami lekární. Spoločnosťou CoPharm a.s., ktorá je združením nezávislých lekární v ČR s viac ako 180 aliančnými lekárňami. Spoločnosť TopFarma s.r.o. je obdobné združenie na Slovensku, ktoré združuje viac ako 100 aliančných lekární. Počtom prevyšujúcim 280 lekární je táto sieť jednou z troch najväčších v Česko-Slovensku.
Narodila vo Veľkých Levároch a študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. V roku 1990 ukončila pomaturitné špecializačné štúdium v odbore diétna sestra. V nemocnici v Malackách pracuje už 40 rokov. Najskôr pracovala ako diétna sestra stravovacej prevádzky lôžkového zariadenia, potom ako diétna sestra diabetologickej ambulancie v NsP Malacky. Od roku 1993 svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy uplatňuje vo funkcii vedúcej oddelenia liečebnej výživy a stravovania, pri zabezpečovaní prípravy liečebnej výživy pre pacientov a stravovaní zamestnancov. Vo voľnom čase rada číta knihy, cvičí jogu a obľubuje prechádzky v prírode.
Doktor Herman je jedným zo zakladateľov asistovanej reprodukcie na Slovensku. Problematike sa venuje takmer 30 rokov. Stál pri zrode I. celoštátneho centra asistovanej reprodukcie na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach. V roku 2001 založil prvé neštátne centrum Asistovanej reprodukcie Gyncare, kde pôsobil ako riaditeľ a odborný garant. Je spoluzakladateľom prvej spermiobanky v Slovenskej republike podľa noriem Európskej únie. Má za sebou viac ako 6000 odberov pohlavných buniek a prenosov embryí. Pôsobil vo funkcii Predsedu výboru asistovanej reprodukcie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Pracoval ako člen redakčnej rady odborného časopisu a je autorom či spoluautorom viacerých odborných prác doma a v zahraničí. Prvé skúsenosti v asistovanej reprodukcii získal počas vedeckých a študijných pobytov vo Veľkej Británii, Izraeli a USA. Pracuje ako gynekológ centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare. Počas praxe sa mu podarilo pomôcť stovkám párov, ktorým príroda skomplikovala cestu k rodičovstvu.
Čiarky, pomlčky, ypsilóny, vybrané slová... Fenomény, ktoré v profesijnom živote jazykovej korektorky Martiny Bekešovej hrajú prím. Potrebné skúsenosti začala nadobúdať prácou v redakcii novín už počas štúdia slovenského jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave. Neskôr jej kroky viedli do agentúr, v ktorých sa venovala PR a ďalej rozvíjala aj svoje autorské zručnosti. Po pár rokoch za katedrou gymnázia sa rozhodla pustiť do projektu, ktorého cieľom je jednoduchým a hlavne zapamätateľným spôsobom vzdelávať dospelých aj mládež v tom, akým chybám je potrebné sa v spisovnej slovenčine vyhýbať. Bezplatné semináre a rovnako bezplatná online jazyková poradňa sú k dispozícii každému, kto chce tvoriť krásne texty bez gramatických chýb, pretože to dáva textu skutočnú hodnotu. Svoje viac ako 10-ročné skúsenosti dnes zúročuje aj pri zdokonaľovaní textov spoločností a organizácií, ktoré sa venujú zdravotníctvu, hotelierstvu, umeniu, poisťovníctvu a bankovníctvu, ale aj firmám z rôznych iných oblastí. Hra so slovami v podobe tvorby vlastných textov je tým najlepším korením jej práce. Ak máte akúkoľvek otázku z oblasti gramatiky slovenského jazyka, nechajte si poradiť v online jazykovej poradni na stránke www.zuna.sk.
Tento mladý milovník vína a dobrého jedla pracuje ako someliér/obchodník s vínom. Skúsenosti čerpal v známych reštauráciách a winebaroch ako Elesko Wine Park & Restaurant alebo Winter Wine Club. Pôsobil ako head someliér a barista v spoločnosti Corner&Co a Wineplanet, v súčasnosti najväčšieho distribútora vín v slovenskej gastronómii. Je absolventom mnohých odborných kurzov, ako aj zahraničných vinárskych stáží. V roku 2009 a 2010 sa stal víťazom medzinárodných juniorských somelierských súťaží organizovaných ASSR. Založil značku PlnýPohár a v súčasnosti pôsobí ako obchodný riaditeľ & head someliér Selaví.
MUDr. Pavol Janega, PhD., je od septembra 2016 riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Vo svojej novej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré získal ako vedecký pracovník v MGA od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov. Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia. Svoju pracovnú kariéru začala v roku 1991 na oddelení klinickej biochémie v Ružinove, kde si počas tohto pôsobenia urobila atestačnú skúšku z vyšetrovacích metód v klinickej biochémii. Zastávala viaceré pozície – vedúca laboratória vyšetrenia moču, vedúca úseku rutinnej diagnostiky a tiež vedúca úseku akútnej diagnostiky. V Medirexe pôsobí od roku 2004, kde vedie úsek špeciálnych metód, laboratórium vyšetrovania moču a súčasne je metrologička prevádzky na Galvaniho v Bratislave. Od roku 2016 dohliada na analýzu močových kameňov infračervenou spektroskopiou – FTIR na úseku špeciálnych metód.
Je slovenská moderátorka, speváčka, spisovateľka, režisérka, divadelná, dabingová a televízna herečka. Už ako šesťročná pôsobila v inscenáciách STV. V pätnástich rokoch účinkovala v seriáli Silvánovci. V roku 1997 hrala v seriáli Duchovia dcéru Zdeny Studenkovej pojašenú Viki Pačmagovú. Hrala aj v Ordinácii v ružovej záhrade či v seriáli Panelák Soňu Jančovú. Pôsobila v rádiu Twist ako moderátorka Literárnej revue. Neskôr, v roku 2005 prešla do rádia Devín, kde ďalšie štyri sezóny uvádzala reláciu To všetko je jazz. Pôsobí aj ako dabingová herečka.
Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Je šéfom súkromnej pôrodnice Sanatórium Koch v Bratislave, v nemocnici pôsobí od roku 1974. Predtým rok pracoval vo Fakultnej nemocnici v Bratislave na II. chirurgickej klinike. Bol na zahraničných stážach v New Yorku aj v San Francisku a Santa Cruz, ale aj v Nemecku – v Bühli a Brémach. Je členom Etickej komisie Bratislavského kraja, predsedom Sekcie antikoncepcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.
Narodila sa v Malackách. Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 1998. Následne si svoje vzdelanie v odbore výživy ľudí rozšírila na vysokej škole, ktorú skončila v roku 2006. Po skončení materskej dovolenky, v roku 2015, nastúpila na oddelenie liečebnej výživy a stravovania, kde spolu s kolegyňou Ľudmilou Andilovou zabezpečuje stravovanie pre pacientov a zamestnancov malackej nemocnice. Vo svojom voľnom čase spolu s rodinou chodí na turistiku, bicykel alebo lyže.
MUDr. Emília Miková sa 1. januára 2017 stala manažérkou odboru klinickej mikrobiológie v Medirexe. Na oddelení virológie, sérológie a molekulárnej biológie infekčných ochorení je od roku 2010. Pred prácou v laboratóriu klinickej mikrobiológie pôsobila v Nemocnici Topoľčany na ORL oddelení ako sekundárny lekár a tiež na chirurgickom centrálnom príjme.
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Po ukončení školy pracovala v Sanatóriu AT pre alkoholovo a drogovo závislých. Neskôr sa venovala klinickej praxi, kde sa zameriavala na klinickú psychodiagnostiku, dopravnú psychológiu a psychoterapiu. Ukončila špecializačné štúdium v klinickej psychológii, má za sebou 5- ročný odborný výcvikový kurz v Kognitívno – behaviorálnej psychoterapii v Brne a výcvikový kurz v Rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu. Momentálne pracuje vo vlastnej súkromnej praxi v Pezinku a venuje sa ako deťom, tak aj dospelým s rôznymi druhmi problémov.
Absolvovala doktorandské štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od 2016 pôsobí v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare ako gynekologička. Okrem prednášania, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pôsobila aj ako sekundárna lekárka: viedla pôrody, asistovala a realizovala operačné výkony. Rada oddychuje pri čítaní severských detektívok.
RNDr. Daniela Hučková, narodená v roku 1958 v Jakubove, vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na pozícii vedúcej úseku virológie, sérológie a molekulárnej biológie Medirex, a.s. V rokoch 1997 až 2016 viedla v HPL spol. s r.o. oddelenie virológie, sérológie a molekulárnej biológie. Predtým vykonávala funkciu vedúcej oddelenia sérológie na Hygienickej stanici hl. mesta SR Bratislavy. Externe vyučovala mikrobiológiu na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na výučbe v rámci postgraduálnych kurzov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je školiteľom viacerých prác z oblasti virológie a sérológie v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov v príprave na atestačnú skúšku a postgraduálne štúdium. Významnú časť jej aktivít tvorí prednášková a publikačná činnosť z oblasti lekárskej virológie a sérológie. V rámci komplexnej sérologicko-virologickej diagnostiky sa venuje najmä problematike neuroinfekcií, boreliózy, vírusových hepatitíd a diagnostike u imunodeficientných pacientov.
MUDr. Peter Vereš je patológ a zároveň medicínsky riaditeľ spoločnosti Medicyt. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vykonal atestáciu prvého a druhého stupňa v odbore patológia. V roku 2008 sa stal odborným garantom spoločnosti Medicyt. Spolu s početným tímom kolegov postupne vybudovali jedno z najväčších patologických laboratórií na Slovensku, kde ročne vyhodnotia viac ako 250-tisíc cytologických preparátov a viac ako 70-tisíc biopsií. V roku 2010 sa stal odborným garantom zavedenia novej cytologickej metódy LBC na Slovensku. Aktívne participuje na vedeckovýskumných štúdiách a aktívne prispieva k lepšej diagnostike rakoviny krčka maternice.
Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Po skončení štúdia v roku 2010 sa uchádzala o miesto v Nemocničnej a. s. v Malackách, kde bola prijatá na interné/geriatrické oddelenie. Záhorie jej učarovalo natoľko, že sa so svojím manželom usadila v Stupave. Po dvoch rokoch praxe absolvovala postupovú skúšku z interného kmeňa a rozhodla sa ďalej špecializovať na reumatológiu. Doktorka Frandoferová absolvovala ročnú prax v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Koncom roku 2016 úspešne absolvovala atestačnú skúšku v odbore reumatológia. Následne vedenie Nemocničnej a. s. začalo podnikať kroky k otvoreniu reumatologickej ambulancie, v ktorej od jej otvorenia vo februári 2018 pôsobí ako ambulantný lekár.
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK V Bratislave, odbor biológia, špecializácia mikrobiológia. V roku 2002 absolvovala rigoróznu skúšku, v roku 2009 obhájila dizertačnú prácu a v roku 2010 získala špecializáciu v odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii. Na pozícii laboratórny diagnostik pracovala v spoločnosti HPL spol. s.r.o. od 1. 2. 2006. Za vedúcu oddelenia bola menovaná 1. 1. 2012. Na pozícii vedúcej úseku mykológie pokračuje aj v spoločnosti Medirex a.s. Od roku 2016 je členom lektorského zboru pre praktickú časť vzdelávacieho programu a skúšobnej komisie špecializačného odboru Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Venuje sa publikačnej a prednáškovej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou odborných článkov vo viacerých slovenských a zahraničných časopisoch z oblasti lekárskej bakteriológie, mykológie a školiteľom viacerých záverečných prác. V rámci mykologickej laboratórnej diagnostiky sa venuje najmä slizničným a systémovým mykózam.
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor molekulárna biológia a genetika. V roku 1997 absolvovala špecializačné štúdium v laboratórnych metódach v klinickej imunológii. V roku 2004 absolvovala certifikačný program „Health managment and public health“ organizovaný pod záštitou University of Scranton a v roku 2006 ukončila doktorandské štúdium. Od roku 1994 sa venuje imunológii, najskôr na oddelení klinickej imunológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde sa podieľala na riešení viacerých výskumných projektov. V roku 2006 zakladala v Medirexe oddelenie klinickej imunológie, kde pôsobí v úlohe odborného garanta dodnes. V spolupráci s kolegami pod jej vedením sa toto oddelenie zaradilo medzi najväčšie a najmodernejšie laboratórium vo svojom odbore. V odbornej praxi sa špecializuje hlavne na prietokovú cytometriu, ale aj vyšetrenie autoprotilátok, alergií a rozvoj diagnostiky v reprodukčnej imunológii. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách, spolupracuje s LFUK na výskumných projektoch, vedie bakalárske a diplomové práce na PriFUK a FaFUK. Je aktívnou členkou viacerých odborných spoločností (SSAKI, SIMS, Pracovná skupina pre reprodukčnú imunológiu pri SSAKI, Česká společnost pro analytickou cytologii) a členkou Prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.
V rokoch 1994 až 1999 študovala molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite absolvovala v roku 2010 špecializačnú skúšku v odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike. Doktorandské štúdium ukončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rigoróznou skúškou a získaním titulu RNDr. v odbore biológia v roku 2012. V tom istom roku úspešne absolvovala dizertačnú skúšku zo štúdia normálnej a patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK. Začínala ako vedecká pracovníčka so zameraním na výskum stresu v laboratórnych analýzach pomocou metód molekulovej biológie (PCR, gélová elektroforéza, Western blott). V Medirexe pôsobí ako laboratórna diagnostička od roku 2007. V pozícii manažérky pre klinickú genetiku je od roku 2015.
Vyštudovala Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Predatestačnú prax absolvovala vo Vojenskej nemocnici v Brne, kde neskôr pôsobila ako zástupkyňa primára dermatovenerologického oddelenia. Na Masarykovej univerzite absolvovala aj doktorandské štúdium, má atestácie zo všeobecného lekárstva, dermatovenerológie a korektívnej dermatológie. Od roku 2007 vedie Lékařské centrum zdraví a estetické péče v Brne, kde sa špecializuje práve na korektívnu dermatológiu a rôzne druhy kožných problémov.
Ukončil štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1992. V tom istom roku začal pracovať ako urológ, neskôr ako ordinár pre sexuológiu na Urologickej klinike FNsP a UPJŠ v Košiciach. V nemocnici Košice-Šaca pracoval v rokoch 2006 – 2011 ako ordinár pre sexuológiu. Od roku 2011 pracuje ako urológ a andrológ na svojej neštátnej urologickej ambulancii na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
Absolvovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo, získala špecializáciu z klinickej biochémie aj vnútorného lekárstva. Od 1. januára 2015 je zástupcom medicínskeho riaditeľa Medirex, a. s. pre východné Slovensko, a zároveň manažérom klinickej biochémie Medirex, a. s. pre východné Slovensko. V rámci výučbovej základne zabezpečuje vyučovanie klinickej biochémie pre študentov 5.ročníka LF UPJŠ.
Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 získala doktorát na Univerzite Komenského v odbore lekárska biochémia a molekulová biológia. Začínala ako lekárka oddelenia klinickej biochémie NsP ak. L. Dérera v Bratislave. Dva roky pôsobila v zahraničí, kde viedla oddelenie laboratórnej diagnostiky v nemocnici Mers El Kebir v meste Oran v Alžírsku. Ďalšie profesionálne skúsenosti získala ako odborná asistentka Katedry klinickej biochémie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave a od roku 1991 ako primárka oddelenia klinickej biochémie FN v Bratislave. V roku 2005 sa stala manažérkou laboratórnej diagnostiky v Medirexe, kde vedie prevádzku najväčšieho laboratória v strednej Európe a odborne sa venuje veľkému tímu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Je členkou vedeckých výborov medzinárodných kongresov klinickej biochémie a takisto členkou vedeckých rád odborných lekárskych časopisov. Má skúsenosti spojené s prácou v komisiách Európskej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (IFCC). Popri zamestnaní sa venuje aj lektorskej, prednáškovej, konzultačnej či publikačnej činnosti. Je autorkou 50 odborných publikácií. Hovorí aktívne anglickým a francúzskym jazykom.
V rokoch 2000 až 2005 študovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave odbor biochémia, mikrobiológia a biomedicínske inžinierstvo a štúdium ukončila získaním titulu Ing. V nasledujúcich dvoch rokoch bola na tejto fakulte internou doktorandkou. V rokoch 2013 až 2016 absolvovala postgraduálne vzdelávanie v odbore laboratórna medicína. Prvé praktické skúsenosti nadobudla v Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. V Medirexe začínala v roku 2007 na pozícii laboratórna diagnostička na oddelení klinickej biochémie. Po návrate z materskej dovolenky v roku 2011 nastúpila na oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie. Od roku 2016 je manažérkou tohto oddelenia pre západné Slovensko.
MUDr. Milan Hric má atestáciu l. stupňa zo všeobecného lekárstva a atestáciu l. a II. stupňa z chirurgie. Promoval na Karlovej Univerzite Praha na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Od roku 2007 pôsobí v Nemocnici Malacky ako chirurg a vedúci lekár Komplexu operačných sál. Od roku 2015 sa venuje liečbe kmeňovými bunkami, zároveň je lekárom juniorských ženských futbalových reprezentácii SR.
Dosahoval vynikajúce výsledky už počas štúdia na magisterskom stupni. Za diplomovú prácu sa mu podarilo získať cenu rektora Univerzity Komenského. Štúdium PhD. ukončil v roku 2010. Dnes je autorom alebo spoluautorom 29 publikácií indexovaných v databáze Current Contents, ktoré sú citované 141-krát. Hirchov index má 7. Vedie laboratórium genomiky a bioinformatiky. Okrem výskumu laboratórium poskytuje servisné sekvenačné analýzy s použitím 1. generácie automatizovaných sekvenátorov. Podieľal sa na vytvorení genomickej podjednotky v projekte BITCET. Venuje sa aj pedagogickej činnosti predmetov počítače v biológii, bioinformatika, pokročilé metódy v molekulárnej biológii a iných. Má dlhodobé skúsenosti s problematikou DNA. Venuje sa výskumu nových metód sekvenovania DNA, neinvazívnej prenatálnej diagnostike a genomickému výskumu vírusov.
V Medirexe začínala od júla 2011 ako laboratórna diagnostička. Počas prvého roku úspešne dokončila špecializačné štúdium v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii. Predtým pracovala v malom súkromnom laboratóriu v Dunajskej Strede ako zástupkyňa vedúcej laboratória a po akreditácii aj ako manažérka kvality. V 2018 sa stala manažérkou oddelenia klinickej imunológie a alergiológie spoločnosti Medirex.
Vyštudoval mikrobiológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 absolvoval rigoróznu skúšku v odbore mikrobiológioa a v roku 2009 špecializačnú skúšku v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii. Po ukončení univerzitného štúdia pracoval ako laboratórny diagnostik a manažér kvality na Ústave klinickej mikrobiológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Od roku 2007 pracoval na bakteriológii v HPL v Bratislave, kde sa istý čas venoval okrem iného aj diagnostike mykobaktérií. V súčasnosti vedie Úsek bakteriológie v Centrálnom laboratóriu Medirex v Bratislave a venuje sa predovšetkým problematike identifikácie baktérií najnovšími molekulárno-biologickými metódami.
Študovala na LF UPJŠ v Košiciach, po štúdiu pracovala 9 rokov na GPO vo Svidníku. V roku 2017 získala atestáciu z gynekológie a pôrodníctva na SZU v Bratislave. Popri práci na oddelení začala pracovať v ambulancii na poliklinike v Giraltovciach, kde pôsobí už šiesty rok. V rámci svojej praxe poskytuje komplexnú starostlivosť ako o tehotné, tak o gynekologické pacientky.
MUDr. Andrea Šalátková promovala na LF UK v Bratislave v roku 1993. Rok po ukončení štúdia nastúpila na rádiologické oddelenie v Dunajskej strede, kde sa od roku 2004 vypracovala na pozíciu primárky rádiologického oddelenia. Neskôr však v roku 2007 zmenila svoje pôsobenie a nastúpila do Nemocničnej a.s. v Malackách, kde ju po roku povýšili na primárku rádiologického oddelenia. Počas svojho pôsobenia v nemocniciach získala atestácie z rádiológie I. i II. stupňa a v roku 2016 aj atestáciu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Zaujíma sa však o celé spektrum v rádiológii i neurorádiológii, o čom svedčia jej publikácie a prednášky. V rokoch 2015 až 2017 rozšírila svoju prednáškovú činnosť o ďalšie témy, ako napríklad organizácie práce na mamografickom pracovisku, kmeňové bunky a magnetická rezonancia v Malackách.
V roku 2006 ukončila strednú zdravotnícku školu, odbor Asistent výživy. Vzdelanie v oblasti liečebnej výživy si rozšírila na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v Nitre – odbor Výživa ľudí. V nemocnici v Malackách pracuje od roku 2012 na Oddelení liečebnej výživy a stravovania. Popri zamestnaní sa venuje cvičeniu metódy Pilates, kde aj vedie skupinové hodiny ako inštruktorka. V osobnom živote je hlavne mamou dvoch malých detí, s ktorými trávi svoj voľný čas.
Vyštudovala chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po ukončení univerzitného štúdia štyri roky pracovala na Oddelení klinickej biochémie Fakultnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach na Úseku toxikológie a farmakokinetickej analýzy. V roku 2003 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii, v roku 2011 rigoróznu skúšku v odbore chémia. Od roku 2004 pracovala v spoločnosti Labmed (neskôr Medirex) ako laboratórny diagnostik. V súčasnosti vedie Úsek toxikológie v Centrálnom laboratóriu Medirex v Košiciach, kde sa venuje hlavne diagnostike otráv a biochemickým analýzam odhaľujúcich zneužívanie drog.
Študovala na LF UK v Bratislave, kde ukončila štúdium v roku 1992. Okrem atestácie zo všeobecného lekárstva má atestáciu z posudkového lekárstva. Zároveň ukončila postgraduálne štúdiá v oblasti manažmentu a riadenia zdravotníctva MSc. a MPH (master of science, master of public healthy). Tak ako každý lekár, sa sústavne vzdeláva, aby mohla v praxi aplikovať najnovšie poznatky v oblasti všeobecného lekárstva pre dospelých. Dvadsať rokov sa venovala diagnostike a liečbe metabolických ochorení, riešeniu problémov s nadváhou a tým spojených somatických prejavov. Po presťahovaní sa na Záhorie v roku 2015 začala pracovať ako všeobecná lekárka v Nemocnici Malacky. Výhodou ošetrovania pacientov u MUDr. Račickej je v tom, že vie zabezpečiť vyšetrenia „pod jednou strechou“ vo viac ako 40 špecializovaných ambulanciách v poliklinike Nemocnice Malacky, vrátane diagnostiky na RTG oddelení. Ponúka tiež možnosť objednania sa pacientov na presný termín bez poplatku. MUDr. Račická je vždy pripravená poskytnúť aj radu z oblasti sociálneho (posudkového lekárstva).